Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Видання наших партнерів   (7 найм.)

Бодак, Я.
Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII століття : навч. посіб. / Ярослав Бодак ; редакол. : Я. Кеньо, 3. Лельо, Б. Пиц. – Дрогобич : Коло, 2017. – 280 с. : іл. + ноти.
Посібник охоплює матеріал з історії західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII ст. і є першою спробою створення україномовного навчального видання з історії зарубіжної музики. Особ-ливу увагу звернено на розвиток християнської музики. Посібник багато ілюстрований нотними прикладами, портретами композиторів, зображеннями музичних інструментів тощо. Адресовано для студентів та викладачів середніх та вищих музич¬них навчальних закладів України.  Ціна: 150.00 грн
Русиньскый язык / Najnowsze dzieje języków słowiań­skich ; Uniwersytet Opolski ; Instytut Filologii Polskiej ; redaktor naukowy Paul Robert Magocsi ; autorzy tomu : Ґерґей Бенедек, Юрай Ванько, Александр Дуліченко, Олена Дуць-Файфер, Іґорь Керча, Павло Роберт Маґочій, Анна Плішкова, Юлиян Рамач, Януш Ріґер, Михайло Фейса, Генрик Фонтаньскій, Василь Ябур. – [Тіраж книгы допечатаный из даякыма змінами]. – Opole, 2004 ; [Ужгород, 2007]. – 478 с. + карты.
  Ціна: 45.00 грн
Бодак, Ярослав
За чужими кордонами [Текст] : [повість] / Я. Бодак. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 288 с.
Повість «За чужими кордонами» присвячена 70-річчю від дня по¬чатку масової депортації русинів-лемків із їхніх споконвічних земель у 1945–1946 рр. до південних і східних областей УРСР. В її основі – іс¬торія талановитого лемківського хлопчика музиканта, який попри важкі умови війни і наступної депортації прагне здобути професійну музичну освіту. Побудована на реальних фактах з елементами художнього допису, повість розрахована на широке коло читачів.  Ціна: 100.00 грн
Черкасенко Спиридон
Батьківська бандура : байки, вірші, інтермедія, драма-казка, оповідання, статті : [читанка для мол. та серед. шк. віку]/ С. Черкасенко ; передм. В. Куфльовського ; упоряд. Г. Філімонов. - Городок : Бердихів край, 2013. - 288 с.
  Ціна: 50.00 грн
Padiak, Walerij.
Historia literatury karpackorusińskiej / W. Padiak ; słowo wstępne Magdalena Lachowicz. – Krosno : RuthenicArt, 2017. – 318 s.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття “карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури¬ карпаторусинів сприяли збереженню цього східно¬слов’янського етносу на етнічній карті Центральної Евро¬пи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “русин”.  Ціна: 250.00 грн
Бодак, Ярослав.
Лемківщино моя мила... : : пісні Анни Драґан з галицької Лемківщини / Я. Бодак. – К. : Укр. рейтинг, 2011. – 372 с. + ноти.
У збірнику вміщено 660 пісень різних жанрів, записаних автором від народної співачки з Лемківщини (село Розділля колишнього Ґорлицького повіту Краківського воєводства, Польща) Анни Драґан (1903–1986). Уперше в українській фольклористиці тут подано пов¬ний запис лемківського народного весілля з описом весільних традицій, звичаїв, обрядів, промовами старшого свата на зальотах (сватанні) і маршалка (старости) на весіллі, діалогами між учасниками весілля, весільними піснями з нотами. Окрім пісень місцевого музичного діалекту до збірника увійшли й відомі українські народні пісні різних жанрів та міграційні пісні з метою показати не тільки репертуар співачки, але й їх широке побутування на Лемківщині у міжвоєнний період.  Ціна: 350.00 грн
Падяк Валерій.
Нарис історії карпаторусинської літератури / В. Падяк. – Торонто : Каф. україно­знав. студій Торонт. ун-ту, 2016. – 242 с + ХVI с. : кольор. іл.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття “карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури­ карпаторусинів сприяли збереженню цього східно­слов’янського етносу на етнічній карті Центральної Евро­пи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “русин”.  Ціна: 120.00 грн