Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (299 найм.)

Сторінка 1/15 Попередня   Наступна

Чернілевський, Ілля.
Я птах між тенет : поезії / І. Чернілевський ; вступ. слово С. Тримбача ; худож. А. Філей. — Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2023. — 128 с. : іл., фот.
Він хотів миру, хотів жити, кохати, творити, та ворог не лишив йому вибору, і довелося обрати війну... Війну за Незалежність та Свободу своєї України. А міг би відсидітись у тилу. Міг би написати ще багато нових пісень, здобути широке визнання шанувальників поезії та славу відомого українського поета... Війна перекреслила усе. Він таким і залишиться у пам’яті сучасників та нащадків – тридцятилітнім Ратоборцем України.  Ціна: 150.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленького, Н. Куш­ко ; сюжет. комент. до іл. В. Падяка. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2023. – 120 с. : іл. + карти.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів – історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фак­тами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колис­кою свого існування на Землі божественної краси Кар­пати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випро­бувань долі, подекуди жорстоких та трагіч­них, але й сьогодні зберігає вір­ність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Magocsi, Paul Robert = Маґочій, Павло-Роберт.
This blessed land : Crimea and the Crimean Tatars = Ця благословенна земля : Крим і кримські татари [Текст] / P. R. Magocsi = П.-Р. Маґочій ; maps P. R. Magocsi = карти П.-Р. Маґочія. – Вид. друге, зі змінами. – Uzhhorod : Valerii Padiak Publishers, 2022. – 160 p. : іl. + maps.
Книга (перше видання вийшло у 2014 році) знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів (у першу чергу – кримських татар), які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 200.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Крим : наша благословенна земля [Текст] / П.-Р. Маґочій ; карти П.-Р. Ма­ґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во Валерія Падя­ка, 2022. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 160.00 грн
Магочий, Павел-Роберт.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / П.-Р. Магочий ; карты П.-Р. Ма­гочия ; пер. с англ. Н. Кушко ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2022. – 160 с. : ил. + карты. – Текст рос. мовою.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационного развития на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интересно рассказывает об истории и культуре многих народов, в разные времена населявших эти территории и воспринимавших Крым как своё отечество. Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 160.00 грн
Іван Мигович – політик, науковець, педагог : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Ільченко ; передм. В. Дзьобака. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2022. – 116 с.
Біобібліографічний покажчик «Іван Мигович – політик, науковець, педагог» представляє науковий доробок доктора філософських наук, професора, дійсного члена Української академії політичних наук, громадського діяча, депутата Верховної Ради України (1998–2006 рр.), члена ЦК Компартії України, нині – директора Інституту проблем соціалізму (м. Київ). Книга видається до 80-річчя від дня народження вченого. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів і пошукачів, молодих політиків, управлінців – для всіх, кого цікавлять проблеми новітньої історії, соціальної роботи, філософії, етнології, релігієзнавства.  Migovich-22-mmini.pdf (971 KB) Ціна: 120.00 грн
Лонский, Дмитрий.
Неправильные сонеты : [поэзия] / Д. Лонский. – Ужгород : Издательство Валерия Падяка, 2021. – 112 с. – Текст рос. мовою.
Напрочуд проникливі рядки ліричної поезії Дмитра Лонського – це поетична сповідь сучасника, який, попри прагматизм та раціоналізм нашого світу високо несе ідеали всепоглинаючого кохання. Автор, чиє дитинство та юність пов’язвні з Ужгородом (навчався у СШ № 11), нині проживає в Ізраїлі.  немає в наявності
Маґочій, Павло-Роберт.
Підкарпатська Русь: формування національної самосвідомості (1848–1948) ) [Текст]. – Друге перероб. і доповн. вид. / П.-Р. Маґочій ; передм. В. Фенича ; випуск. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2021. – XLVIII с. + 768 с.
Книга є перекладом англомовного видання "The Shaping of а National Identity: Subcarpathian Rus’, 1848–1948" (1978) відомого американського україно- та русинознавця проф. Павла Роберта Маґочія, який тривалий час очолює кафедру українських студій Торонтського університету у Канаді. Монографія зосереджує увагу на специфічних особливостях формування карпаторусинської національної ідентичності на Підкарпатській Русі (нині Закарпатська область України) впродовж цілого століття – з часу Весни народів (1848 р.) й до завершення Другої світової війни, за результатами якої колишня провінція Угорського королівства, далі – Австро-Угорської монархії, автономна область у складі демократичної Чехословацької республіки, переживши також угорську окупацію у часи війни, була приєднана (без будь-якого плебісциту корінного населення) до радянської України у складі Радянського Союзу. Підкарпатські русини – невеликий східнослов’янській народ в оточенні західнослов’янських та неслов’янських народів Центральної Європи – впродовж віків плекає свою оригінальну культуру та зберігає історичну пам’ять. Між тим, за часу національного розвитку оголилися три основні напрями його національної орієнтації – окрім власне автохтонності (русинофільства) місцева інтеліґенція, в силу різних історичних обставин, була схильна прийняти чи то русофільську, чи українофільську національну ідентичність. Суспільні процеси після краху тоталітаризму та розпаду Радянського Союзу підтвердили, що процеси національної ідентифікації історичної Підкарпатської Русі ще не завершені. З огляду на цю обставину праця проф. П. Р. Маґочія, яка дає ретроспективний погляд на історію національного розвитку, стане в нагоді фахівцям у галузі етнополітики, історії, церкви, культури, літератури, мовознавства карпатських русинів. Саме ця обставина робить видання американського науковця вельми затребуваним в Україні. І саме цим пояснюється поява у 1994 році першого, а нині (по двадцятип’ятирічній перерві) другого україномовного видання, суттєво доопрацьованого та доповненого. Для широкого кола шанувальників історії карпатських русинів.  Ціна: 270.00 грн
Володимир Фенич: бібліографія праць та науково-педа­го­гічна і громадська діяльність [Текст] / уклад. Л. Падяк ; передм. П.-Р. Маґочія. – Ужгород : Видавництво Валерія Падяка, 2020. – XXIV c. + 142 с. : іл. – Титул. арк., передм., біогр. довідка паралел. англ. мовою.
Покажчик видається з нагоди 50-річчя від дня народженння Володимира Фенича – кандидата історичних наук, доцента, педагога вищої школи, викладача факультету історії та міжнародних відносин, координатора Науково-дослідного центру історично- релігійних студій «Логос» Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) та викладача-доцента Інституту русинської мови та культури Цент­ру мов та культур національних меншин Пряшівського університету в Пряшеві (Пряшів, Словацька республіка), історика-дослідника еклезіальної та національної ідентичності греко-католиків ужгородської унійної традиції, історії та історіографії карпатських русинів.  немає в наявності
Лукач, Иван.
Неоцінимий дар [Текст] / Иван Лукач. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2020. – 120 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Літописець мальовничого русинського села Руські Комарівці, що на Ужгородщині (Закарпатська область), Іван Лукач продовжує дослідження, розпочате у попередній книжці «Руські Комарівці: Село над Солотвинкою» (Ужгород, 2014). Цього разу він фокусує увагу на фольклорних та етнографічних родзинках свого села. Книжка збагачена роздумами автора та його поезіями, світлинами села та його жителів.  немає в наявності
Fenics, Volodimir.
Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság valóság / V. Fenics ; Állami Felsőktatási Intézmény Ungvári Nemzeti Egyetem ; „Logos” Tudományos-kutató központjának történelmi-vallási műhelye ; fordította D. Ádám. – Ungvár : Valeriy Padyak Kiadója, 2020. – 232. o. – Текст угор. мовою.
До цього видання, присвяченого 370-й річниці Ужгородської церковної унії (1646–2016), увійшли шість нарисів-досліджень із історії та історіографії Мукачівської греко-католицької єпархії та історії греко-католиків ужгородської унійної традиції, які сьогодні проживають у дев’яти країнах: Україні, Словаччині, Румунії, Угорщині, Сербії, Хорватії, Чехії, США та Канаді. На фоні історії Мукачівської єпархії та панорамного огляду історії греко-католиків ужгородської унійної традиції у своїх студіях автор намагається акцентувати увагу на тому, що історичні міфи, серед яких найперше «фундаційний міф» карпатських русинів, пов’язаний із постаттю Теодора Коріатовича, вкорінилися в історіографії та політиці історичної пам’яті як стереотипи і звички. Натомість не лише історія Мукачівської греко-католицької єпархії у вузькому значенні, але й історія греко-католиків ужгородської унійної традиції в широкому контексті, на думку автора, мають значно репрезентативнішу, інклюзивну біографію, аніж те як їх представлено в конфесійно чи національно ангажованій історіографії та політиці історичної пам’яті.  Ціна: 150.00 грн
Fenics, Volodimir.
A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok. A Magyar Királyság északi részén élő ruszinok és az oláhok hitélete a reformáció kezdetéig / V. Fenics. – Ungvár : V. Pagyák Kiadója, 2019. – 180 o. – Текст угор. мовою.
У пропонованому дослідженні мова піде про слабо вивчений період релі­гійного життя східних слов’ян – русинів і волохів – періоду від місіонерської діяльності св. Кирила і Мефодія (кінець ІХ ст.) й до середини XVI століття. Цей період історії, пов’язаний з перебуванням регіону Верхнього Потисся під впливом Великої Моравії, Болгарського Царства і Київської Русі, а також поступового його втягнення до складу могутнього середньовічного Угорського королівства, слабо задокументований. Витоки християнського релігійного життя в цьому регіоні за усталеною традицією науковці пов’язують із місіонерською діяльністю рівноапостольних учителів слов’ян св. Кирила (Константина) і Мефодія у Великій Моравії та Паннонії у другій половині ІХ ст., хоча при цьому відсутні прямі письмові та археологічні джерела. Основними релігійними центрами „схизматиків” – русинів та волохів – у той час були два монастирі: Грушівський і Мукачівський. Їх поява, рання історія та канонічна юрисдикція огорнуті таємницею, як і їх відношення до Галицької митрополичої кафедри або Перемиського єпископства. Не меш дискусійними продовжують залишатися і питання, пов’язані з „пресвітером Лукою” та „русин­ською плебанією” в монастирі на Чернечій горі в Мукачеві, а також роль Київського уніатського митрополита Ісидора у питанні „повернення” „схиз­матиків” у лоно Католицької церкви в Угорщині після Флорентійського екуменічного собору 1439 р. На ці та багато інших питань, пов’язаних з підпорядкуванням Грушівського монастиря Мукачівському єпископу в кінці XV – середині XVI ст., автор намагається дати відповідь.  Fenics .pdf (384 KB) Ціна: 150.00 грн
Фенич, Володимир.
Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії [Текст] / В. Фенич ; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій «Логос». – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2019. – 248 с.
До цього видання, присвяченого 370-й річниці Ужгородської церковної унії (1646–2016), увійшли шість нарисів-досліджень із історії та історіографії Мукачівської греко-католицької єпархії та історії греко-католиків ужгородської унійної традиції, які сьогодні проживають у дев’яти країнах: Україні, Словаччині, Румунії, Угорщині, Сербії, Хорватії, Чехії, США та Канаді. На фоні історії Мукачівської єпархії та панорамного огляду історії греко-католиків ужгородської унійної традиції у своїх студіях автор намагається акцентувати увагу на тому, що історичні міфи, серед яких найперше «фундаційний міф» карпатських русинів, пов’язаний із постаттю Теодора Коріатовича, вкорінилися в історіографії та політиці історичної пам’яті як стереотипи і звички. Натомість не лише історія Мукачівської греко-католицької єпархії у вузькому значенні, але й історія греко-католиків ужгородської унійної традиції в широкому контексті, на думку автора, мають значно репрезентативнішу, інклюзивну біографію, аніж те як їх представлено в конфесійно чи національно ангажованій історіографії та політиці історичної пам’яті.  Greko-katoliki 1-9 st.pdf (332 KB) немає в наявності
Бродій, Андрей.
Шпекуланты : комедія на 1 дію [Текст] / А. Бродій ; Изглядовательный центер карпатістикы ; післямова В. Падяка ; серію веде В. Падяк. – Факс. вид. за : Бродій А. И. Спекулянты : комедія въ одномъ дѣйствіи. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1932. – Ужгород : Выдавательство Валерія Падяка, 2019. – 72 с. – (Русинське факсіміле. Книга четверта). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання знайомить із зразком літературної творчості Андрея Бродія (1895–1946) – одного з найвпливовіших політичних діячів 20-40-х років ХХ століття, керівника політичної партії «Автономний земледільський союз» та прем’єр-міністра першого автономного уряду Підкарпатської Русі (1938). Життя політика та письменника трагічно урвалося з початком анексії краю радянським режимом – його, як і десятки інших місцевих політичних, церковних та громадських діячів, було засуджено до смертної кари за сфабрикованими звинуваченнями, а на його творчість на довгі десятиліття КДБ наклало табу. Сюжет одноактної комедії «Шпекуланты» (1932, укр.: «Спекулянти») побудований на темі скрутного економічного становища значної частини жителів краю у часи депресії. Він торкається одного з негативних явищ тогочасся – дрібної контрабанди тютюну. П’єса дотепно та яскраво показує буття карпаторусинського села, іронізуючи над вчинками спекулянтів. Втім, заявлена автором проблематика відноситься до розряду вічних тем, а сама п’єса залишається актуальною й нині.  Brodij_Shpekuanty.pdf (424 KB) Ціна: 40.00 грн
Kicsera Viktor, Fenics Volodimir, Sterr Diana
A Habsburg egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az osztrák uralom alatt (1771–1918) [Текст] / ukránból fordította Ádám Dóra. – Ungvár: V. Pagyak Kiadója, 2018. – 164 o. – Текст угор. мовою.
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 рр. Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків. Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х рр., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.  A HABSBURG egyhaz .pdf (1 MB) Ціна: 150.00 грн
Фенич, Владимир.
Грушевский и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства в период до начала Реформации [Текст] / В. Фенич. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2018. – 196 с. – Текст рос. мовою.
У пропонованому дослідженні мова піде про слабо вивчений період релігійного життя східних слов’ян, русинів і волохів, періоду від місіонерської діяльності св. Кирила і Мефодія (кінець ХІ ст.) й до середини XVI століття. Цей період історії, пов’язаний з перебуванням регіону Верхнього Потисся під впливом Великої Моравії, Болгарського Царства і Київської Русі, а також поступового його втягнення до складу могутнього середньовічного Угорського королівства, слабо задокументований. Витоки християнського релігійного життя в цьому регіоні за усталеною традицією науковці пов’язують із місіонерською діяльністю рівноапостольних учителів слов’ян св. Кирила (Константина) і Мефодія у Великій Моравії та Паннонії у другій половині ХІ ст., хоча при цьому відсутні прямі письмові та археологічні джерела. Основними релігійними центрами «схизматиків» русинів та волохів у той час були два монастирі: Грушівський і Мукачівський. Їх поява, рання історія та канонічна юрисдикція огорнуті таємницею, як і їх відношення до Галицької митрополичої кафедри або Перемиського єпископства. Не меш дискусійними продовжують залишатися і питання пов’язані з «пресвітером Лукою» та «русинською плебанією» в монастирі на Чернечій горі в Мукачеві, а також роль Київського уніатського митрополита Ісидора у питанні «повернення» «схизматиків» у лоно Католицької церкви в Угорщині після Флорентійського екуменічного собору 1439 р. На ці та багато інших питань, пов’язаних з підпорядкуванням Грушівського монастиря Мукачівському єпископу в кінці XV – середині XVI ст., автор намагається дати відповідь.  Fenich .pdf (365 KB) немає в наявності
Кічера Віктор, Фенич Володимир, Штерр Діана
Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918) [Текст] / В. Кічера, В. Фенич, Д. Штерр. – Ужгород: Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 168 с. : іл.
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 рр. Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків. Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х рр., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.  Kichera, Fenich, Shtern.pdf (380 KB) немає в наявності
Маґочій, Павло-Роберт.
Як я став українознавцем : есей-спогад [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленького. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 144 с. : іл.
Спогади відомого американського українознавця, що тривалий час працює у Канаді, професора П.-Р. Маґочія проливають світло на історію заснування чотири десятиліття тому Кафедри українських студій Торонтського університету, першим керівником якої він залишається донині. Для широкого кола шанувальників історії України.  Ціна: 40.00 грн
Корчинский, И.
Дороги, которые нас выбирают [Текст] / Иван Корчинский ; вступ. слово Л. Кудрявской ; ред. Л. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2018. – 240 с. – Текст рос. мовою.
Нині виходить багато книжок, в яких люди, чиє життя було насичене цікавими подіями, прагнуть його описати. Але рідко кому вдається зробити це так майстерно, захоплююче і дотепно, як зробив це Іван Корчинський, чия біографія виявилася дотичною до багатьох знакових подій історії другої половини ХХ століття. Про жанр книги можна посперечатися, що це: художня автобіографія, мемуари, нон-фікшн чи збірка оповідань? Однак перша книжка автора свідчить про неабиякий талант початкуючого письменника.  немає в наявності
Маґочій, П.-Р., Петровський-Штерн Й.
Євреї та українці: тисячоліття співіснування / Павло-Роберт Маґочій, Йоханан Петровський-Штерн ; переклад з англ. Оксани Форостини ; ред. укр. вид. Валерій Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 340 с.+ XII с. : іл. + мапи.
Це видання, що побачило світ англійською мовою під назвою «Jews and Ukrainians: a millennium of co-existence» (Торонто, 2016) та одночасно у перекладі українською мовою, викликало значне зацікавлення в читачів. Готуючи до друку друге українське видання, автори доопрацювали текст та додали зведений покажчик (предметний, іменний та географічний). Книжку було написано на замовлення недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч» (UJE), яка разом із урядом Канади (Міністерством громадянства й імміграції) співфінансувала публікацію книги у рамках проекту «Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму».  Ціна: 300.00 грн

Сторінка 1/15 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp