Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (299 найм.)

Сторінка 2/15 Попередня   Наступна

Маґочій, П.-Р.
Україна: історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 814 с. + ХХІІ с. + мапи + табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukra¬ine: The Land and Its Peoples», її другого, сут¬тєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.  Ціна: 250.00 грн
Падяк, Валерій.
Плаве кача по Тисині... : Перша світова війна у карпаторусинському пісенному фольклорі [Текст] : монограф. дослідж. / В. Падяк – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 118 с. : іл. + ноти. – Текст укр. та русин. мовами.
Автор дослідив питання побутування у роки війни вояцьких пісень, звернув увагу на їх ідейно-тематичне багатство. Родзинкою видання стала історія широко відомої у сучасній Україні пісні «Плаве кача по Тисині...» – своєрідного українського Реквієму. Загалом, вояцькі пісні зберігають для наступних поколінь широку палітру людських переживань та настроїв фронтовиків; їм притаманне народнофілософське осмислення світової трагедії та негативна оцінка будь-якого братовбивчого конфлікту. Для науковців гуманітарного профілю – літераторів, істориків, етнографів і фольклористів – та широкого загалу любителів історії карпатських русинів.  Padiak. Plave kacha.pdf (1 MB) Ціна: 100.00 грн
Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2016 року [Текст] : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліо¬теки ім. Ф. Потушняка. – Річник ХV / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 80 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2016 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки кни¬жки. Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книго¬збірні регіону. Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Украї¬ні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  немає в наявності
Грабарь, Владимир, Луґош Михайло.
Овчарь : драма из селського житя подля сужета Сіона Сілвая на 4 дії [Текст] / В. Грабарь, Михайло Луґош ; післямова В. Падяка. – Факс. вид. за : Овчарь : драма изъ сельской жизни по сюжету Сіона Сильвая въ 4-х дѣйствіях. – Ужгородъ : 1940. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2017. – 112 с. – (Русинське факсіміле. Книга третя). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання представляє п’єсу карпаторусинської драматургії початку 1940-х років. Драма “Овчарь” двох молодих драматургів В. Грабаря та М. Луґоша присвячена вічній темі кохання. Саме з цією п’єсою пов’язане становлення нового Угро-руського театру в Ужгороді.  Лугош Овчарь стаття для сайта-мини 1.04.2017.pdf (666 KB) Ціна: 50.00 грн
Галина Малик: до 65-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. [Текст] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст. Н. П. Марченко ; вип. ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 202 с. : іл. – (Серія “Культура краю в особах”).
Бібліографічний покажчик “Галина Малик: до 65-річчя від дня народження” продовжує серію “Культура краю в особах”. Матеріали, що увійшли у покажчик – поки що найповніша бібліографія творчого здобутку та публікацій, які стосуються багатогранної громадської, видавничої та перекладацької діяльності лауреата премії імені Лесі Українки, однієї з найвідоміших українських авторок численних творів для дітей. Видання адресоване бібліотечним працівникам, дослідникам літератури, журналістам, студентам, всім, хто шанує сам і пропонує юним читачам твори Галини Малик.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2017 рік [Текст] : рекоменд. бібліогр. посіб./ Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри ; уклад. : Л. О. Падяк, Г. М. Ростецька, Р. Б. Бадида ; за участі : О. В. Шмайда, Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак ; відп. за вип. О. А. Канюка ; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 288 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2017 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використа¬ні не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Маґочій, П.-Р., Петровський-Штерн Й.
Євреї та українці: тисячоліття співіснування / Павло-Роберт Маґочій, Йоханан Петровський-Штерн ; переклад з англ. Оксани Форостини ; ред. укр. вид. Валерій Падяк. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2016. – 316 с.+ XII с. : іл. + мапи.
Це видання, що нещодавно побачило світ англійською мовою під назвою «Jews and Ukrainians : a millennium of co-existence» (Торонто, 2016), нині виходить також у перекладі українською. Книжку було написано на замовлення недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч» (UJE), яка разом із урядом Канади (Міністерством громадянства й імміграції) співфінансувала публікацію книги у рамках проекту «Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму».  немає в наявності
Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2015 року [Текст] : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліо­теки ім. Ф. Потушняка. – Річник ХІV / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 88 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2015 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки кни­жки.  Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книго­збірні регіону. Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Украї­ні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2016 рік [Текст] : рекоменд. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри ; уклад. : Л. О. Падяк ; за участі : О. Шмайда, Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак ; відп. за вип. О. А. Канюка ; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падя­ка, 2015. – 414 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2016 році. Основу кален­даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використа­ні не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ­освіт­ніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності : матеріали “круглого столу”, присвяч. 70-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка [Текст] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка; уклад. : Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 158 с. : іл.
Збірник матеріалів “круглого столу” містить статті працівників публічних бібліотек Закарпаття різних рівнів та бібліотек вищих навчальних закладів різного ступеня. В статтях відзначаються певні здобутки книгозбірень за останнє п’ятиріччя та визначаються нові напрями роботи, відповідно до вимог сьогодення. В обговоренні проблем бібліотек Закарпаття взяли участь генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, начальник та головний спеціаліст управління культури Закарпатської­ облдержадміністрації. Видання доповнено короткими довідками про публічні бібліотеки всіх районів Закарпаття, їх історію та сьогодення, а також ілюстровано фото-фактами з життя бібліотек області.  немає в наявності
Надія Панчук: до 75-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Л. О. Падяк ; вступ. ст. О. Ігнатович ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 68 с. : іл. – (Серія “Культура краю в особах”).
Біобібліографічний нарис “Простір її життя: Людмила Григаш”, що продовжує серію “Культура краю в особах”, – видання, особливе не тільки своєю структурою, де поєднано текстовий та бібліографічний матеріал, але ,перш за все, постаттю, якій воно присвячено. Життя і півстолітня фахова діяльність заслуженого працівника культури України Людмили Григаш, окрім усього, багатьом допоможе розкрити важливість професії бібліотекаря та ролі бібліотеки у сучасному суспільстві, а декому – і визначитись у професійній орієнтації.  немає в наявності
Простір її життя: Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; гол. ред. Н. М. Панчук ; вип. ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 164 с. : іл. – (Серія ”Культура краю в особах”).
Бібліографічний покажчик “Надія Панчук: до 75-річчя від дня народження” із серії “Культура краю в особах” є своєрідним підсумком шляху відомої письменниці та бібліотекаря. Стаття літературознавця Олександри Ігнатович “Надія: у процесі творення світу”, ознайомить читача із творчою біографією Надії Панчук. Видання стане при нагоді літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, хто шанує та вивчає літературу та історію культури рідного краю, всім, кого приваблює і цікавить творчість Надії Панчук.  немає в наявності
Маґочій, Павло-Роберт.
Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином : статті [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. – 132 с.
Книга американського історика карпаторусинського походження, що складається із шести окремих статей, знайомить читача з проблемами націєтворення. Автор простежує етапи еволюції національної самосвідомості карпатських русинів – автохтонного східнослов’янського етносу південних та північних схилів Карпат.  Ціна: 50.00 грн
Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія = А jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi : до 70-рiччя вiд дня народження науковця = on his 70th Birthday відповід. ред. та упоряд. : Валерій Падяк, Патріція Крафчик = editors and Compilers : Valerii Padiak, Patricia A. Krafcik ; вип. ред. : Лариса Ільченко. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк = Uzhhorod ; Prešov ; New York : Видавництво В. Падяка = Valerii Padiak Publishers, 2015. – 616 с. : іл. – В надзаг. : Дослідний центр карпатознавства (Ужгород, Україна), Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), Карпаторусинськый дослідний центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) = Research Center for Carpathian Studies (Uzhhorod, Ukraine), Institute of Rusyn Language and Culture, Prešov University (Prešov, Slovakia), Carpatho-Rusyn Research Center (New York, NY, U.S.A.). – Текст укр., англ., польск., карпаторусин., воєводинорусин., рос. та словац. мовами.
Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії України П.-Р. Маґочія. Збірник підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом поваги до його наукової спадщини.  Sbornik jubilej 1.pdf (855 KB) Ціна: 150.00 грн
Бібліоґрафія русинськоязычных выдань = A Bibliography of Rusyn-Language Publications : 2005–2014 / составителі : Л. Ільченко, В. Падяк ; спередслово П.-Р. Маґочія ; языкова редакція : В. Падяк ; указовачі : Л. Ільченко.– Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2015. – 112 с. : іл. – Текст карпаторусин. мовою, передмова паралельно русин. та англ. мовами.
Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання карпаторусинською мовою за останнє десятиліття. Як і покажчик-попередник (“Бібліоґрафія русинськоязычных выдань: 1989–2004”, що побачила світ у 2007 р.), він свідчить про результати русинськомовного книговидавничого процесу та розповсядження періодичної преси в усіх державах, де проживають карпатські русини. Представлені у покажчику книжкові видання систематизовані за галузями знань: наукові та науково-популярні видання, граматики та підручники, словники, художня література, фольклор і етнографія, мистецтво, церковна література та факсимільні видання. Окремий розділ фіксує періодичні видання. Розлогий довідковий апарат (чотири покажчики) полегшує користування бібліографічним виданням.  Ціна: 50.00 грн
Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2014 року [Текст] ]: з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 68 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2014 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.  немає в наявності
Magocsi, Paul Robert
Narуd znikąd : ilustrowana historia Rusinуw Karpackich [Tekst] / Paul Robert Magocsi ; podpisy pod ilustracjami : Walerij Padiak ; z angielskiego przełożyła : Edyta Tkacz. – Użhorod : Wydawnictwo W. Padiaka, 2014. – 120 s. : il. + mapi. – Текст пол. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2015 рік [Текст] : рекоменд. бібліогр. посіб. ./ Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри; Від. наук. інформації та бібліографії ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за вип. О. А. Канюка ; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : В. Падяка, 2014. - 320 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2014 році. Основу кален¬даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2014 році громад¬ськість світу та України.  немає в наявності
Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність = Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene : матеріали міжнар. наук. конф. = nemzetkоzi tudományos konferencia előadásai / ред. : Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 360 с. – Текст укр. та угор.мовами.
Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнародної наукової конференції (Берегово, 2012 рік). Висвітлено проблеми давніх українсько-угорських міжмовних та діалектних контактів, представлено теоретичні і практичні проблеми перекладознавства, дво- та багатомовності, окреслено методи викладання української та угорської мов як іноземної, порушено питання українсько-угорських літературних взаємин.  Ціна: 150.00 грн
Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій : біб¬ліогр. покажч. : з фондів Закарпат. облас. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 108 с. : іл.
Бібліографічний покажчик “Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій” – перша спроба зосередити й систематизувати в одному виданні всі джерельні матеріали з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, що стосуються аналізу і вивчення передісторії та подій Карпатської України.  Ціна: 100.00 грн
Останній примірник !!!

Сторінка 2/15 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp