Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (290 найм.)

Сторінка 2/15 Попередня   Наступна

Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності : матеріали “круглого столу”, присвяч. 70-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка [Текст] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка; уклад. : Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 158 с. : іл.
Збірник матеріалів “круглого столу” містить статті працівників публічних бібліотек Закарпаття різних рівнів та бібліотек вищих навчальних закладів різного ступеня. В статтях відзначаються певні здобутки книгозбірень за останнє п’ятиріччя та визначаються нові напрями роботи, відповідно до вимог сьогодення. В обговоренні проблем бібліотек Закарпаття взяли участь генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, начальник та головний спеціаліст управління культури Закарпатської­ облдержадміністрації. Видання доповнено короткими довідками про публічні бібліотеки всіх районів Закарпаття, їх історію та сьогодення, а також ілюстровано фото-фактами з життя бібліотек області.  немає в наявності
Надія Панчук: до 75-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. наук. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Л. О. Падяк ; вступ. ст. О. Ігнатович ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 68 с. : іл. – (Серія “Культура краю в особах”).
Біобібліографічний нарис “Простір її життя: Людмила Григаш”, що продовжує серію “Культура краю в особах”, – видання, особливе не тільки своєю структурою, де поєднано текстовий та бібліографічний матеріал, але ,перш за все, постаттю, якій воно присвячено. Життя і півстолітня фахова діяльність заслуженого працівника культури України Людмили Григаш, окрім усього, багатьом допоможе розкрити важливість професії бібліотекаря та ролі бібліотеки у сучасному суспільстві, а декому – і визначитись у професійній орієнтації.  немає в наявності
Простір її життя: Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; гол. ред. Н. М. Панчук ; вип. ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 164 с. : іл. – (Серія ”Культура краю в особах”).
Бібліографічний покажчик “Надія Панчук: до 75-річчя від дня народження” із серії “Культура краю в особах” є своєрідним підсумком шляху відомої письменниці та бібліотекаря. Стаття літературознавця Олександри Ігнатович “Надія: у процесі творення світу”, ознайомить читача із творчою біографією Надії Панчук. Видання стане при нагоді літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, хто шанує та вивчає літературу та історію культури рідного краю, всім, кого приваблює і цікавить творчість Надії Панчук.  немає в наявності
Маґочій, Павло-Роберт.
Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином : статті [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. – 132 с.
Книга американського історика карпаторусинського походження, що складається із шести окремих статей, знайомить читача з проблемами націєтворення. Автор простежує етапи еволюції національної самосвідомості карпатських русинів – автохтонного східнослов’янського етносу південних та північних схилів Карпат.  Ціна: 50.00 грн
Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія = А jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi : до 70-рiччя вiд дня народження науковця = on his 70th Birthday відповід. ред. та упоряд. : Валерій Падяк, Патріція Крафчик = editors and Compilers : Valerii Padiak, Patricia A. Krafcik ; вип. ред. : Лариса Ільченко. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк = Uzhhorod ; Prešov ; New York : Видавництво В. Падяка = Valerii Padiak Publishers, 2015. – 616 с. : іл. – В надзаг. : Дослідний центр карпатознавства (Ужгород, Україна), Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), Карпаторусинськый дослідний центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) = Research Center for Carpathian Studies (Uzhhorod, Ukraine), Institute of Rusyn Language and Culture, Prešov University (Prešov, Slovakia), Carpatho-Rusyn Research Center (New York, NY, U.S.A.). – Текст укр., англ., польск., карпаторусин., воєводинорусин., рос. та словац. мовами.
Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії України П.-Р. Маґочія. Збірник підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом поваги до його наукової спадщини.  Sbornik jubilej 1.pdf (855 KB) Ціна: 150.00 грн
Бібліоґрафія русинськоязычных выдань = A Bibliography of Rusyn-Language Publications : 2005–2014 / составителі : Л. Ільченко, В. Падяк ; спередслово П.-Р. Маґочія ; языкова редакція : В. Падяк ; указовачі : Л. Ільченко.– Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2015. – 112 с. : іл. – Текст карпаторусин. мовою, передмова паралельно русин. та англ. мовами.
Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання карпаторусинською мовою за останнє десятиліття. Як і покажчик-попередник (“Бібліоґрафія русинськоязычных выдань: 1989–2004”, що побачила світ у 2007 р.), він свідчить про результати русинськомовного книговидавничого процесу та розповсядження періодичної преси в усіх державах, де проживають карпатські русини. Представлені у покажчику книжкові видання систематизовані за галузями знань: наукові та науково-популярні видання, граматики та підручники, словники, художня література, фольклор і етнографія, мистецтво, церковна література та факсимільні видання. Окремий розділ фіксує періодичні видання. Розлогий довідковий апарат (чотири покажчики) полегшує користування бібліографічним виданням.  Ціна: 40.00 грн
Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2014 року [Текст] ]: з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 68 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2014 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.  Ціна: 40.00 грн
Magocsi, Paul Robert
Narуd znikąd : ilustrowana historia Rusinуw Karpackich [Tekst] / Paul Robert Magocsi ; podpisy pod ilustracjami : Walerij Padiak ; z angielskiego przełożyła : Edyta Tkacz. – Użhorod : Wydawnictwo W. Padiaka, 2014. – 120 s. : il. + mapi. – Текст пол. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2015 рік [Текст] : рекоменд. бібліогр. посіб. ./ Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри; Від. наук. інформації та бібліографії ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за вип. О. А. Канюка ; випуск. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород :
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2014 році. Основу кален¬даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2014 році громад¬ськість світу та України.  Ціна: 110.00 грн
Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність = Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene : матеріали міжнар. наук. конф. = nemzetkоzi tudományos konferencia előadásai / ред. : Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 360 с. – Текст укр. та угор.мовами.
Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнародної наукової конференції (Берегово, 2012 рік). Висвітлено проблеми давніх українсько-угорських міжмовних та діалектних контактів, представлено теоретичні і практичні проблеми перекладознавства, дво- та багатомовності, окреслено методи викладання української та угорської мов як іноземної, порушено питання українсько-угорських літературних взаємин.  Ціна: 150.00 грн
Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій : біб¬ліогр. покажч. : з фондів Закарпат. облас. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 108 с. : іл.
Бібліографічний покажчик “Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій” – перша спроба зосередити й систематизувати в одному виданні всі джерельні матеріали з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, що стосуються аналізу і вивчення передісторії та подій Карпатської України.  Ціна: 40.00 грн
LIMES : наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці ІІ / М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ; редкол. : І. Орос (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – Том І. – 228 с. : іл. + табл. + діаграми. – Текст угор., укр. та англ. мовами.
У «Limes» публікуються наукові статті викладачів та студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, а також дослідження українських та іноземних вчених угорською, українською та англійською мовами. Видання вміщує праці з біології, географії, інформатики, літератури, хімії, економіки, мовознавства, історії та туризму.   Ціна: 130.00 грн
Зореслав (о. Севастіян Сабол) : до 105-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Н. Й. Ребрик ; вступ. ст. Л. Г. Голомб ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 98 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик “Петро Скунць – поет, публіцист, громадський діяч”, сьомий у серії “Корифеї Бібліографічний покажчик “Зореслав (о. Севастіян Сабол)”, що виходить до 105-річчя від дня його народження – дев’яте видання із серії “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, пропонує найповніший натепер об’єм джерельних матеріалів, які стосуються життєпису і творчості видатного українського поета, публіциста, вченого-теолога, культурно-освітнього і релігійного діяча, капелана Карпатської Січі, отця Севастіяна ЧСВВ, в миру – Степана Михайловича Сабола (1909–2003).  Ціна: 50.00 грн
Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2013 року [Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліо¬теки ім. Ф. Потушняка) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 84 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2013 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.   Ціна: 70.00 грн
Mágócsi, P. R.
A nép, amelyik senonnan sem jött : a kárpáti ruszinok képes története / Pál Róbert Mágócsi ; az illusztrációkat kommentálta : Valerij Pagyak ; magyarra fordította : Varga Béla. – Ungvár : V. Pagyak Kiadója, 2014. – 120 o. : ill. + térképek. – Текст угор. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Маґочій, П.-Р.
Крим : Наша благословенна земля [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; карти П.-Р. Маґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 80.00 грн
Магочий, П.-Р.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / Павел-Роберт Магґочий ; карты П.-Р. Магочия ; пер. с англ. : Н. Кушко. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : ил. + карты.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационого жвижения на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интерено рассказывает о истории и культуре многих народов, которые в разные эпохи населяли эти территории, воспринимая Крым как своё отечество.  Ціна: 80.00 грн
Математичне моделювання в мікробіології та хімічній технології харчових добавок : навч. посіб. [Текст] / Олександр Вікторович Болотін, Іван Михайлович Мага, Василь Васильович Нечипорук, Володимир Іванович Ткач Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 368 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Каф. аналіт. хімії, ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т», Каф. аналіт. хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів, ДВНЗ «Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Фетьковича», Каф. фіз. хімії та екол. хім. виробництв, Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Ужгород. прикордон. держ. контрольно-токсикол. лаб.
У навчальному посібнику викладено основні принципи побудови базових математичних моделей хімічних і мікробіологічних процесів виробництва харчових добавок та сучасні методи їх дослідження. Розглянуті як математичні моделі, що описують поведінку системи у часі, так і моделі, які описують самоорганізацію у просторі. Обговорюються такі питання: методи якісного дослідження нелінійних диференціальних рівнянь; математична теорія ферментативних процесів; використання динамічних математичних моделей для найкращого керування.  немає в наявності
Magocsi, P. R.
Národ odnikud : ilustrované dějiny karpatských Rusínů [Text] / Pavel Robert Magocsi ; texty k ilustracím : Valerij Paďak ; přeložil : Miloslav Kopecký. – Užhorod : Vydavatelství V. Paďaka, 2014. – 120 s. : il. + mapi. – Текст чес. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Лукач, І. Ю.
Руські Комарівці: село над Солотвинкою [Текст] / Іван Юрійович Лукач. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2014. – 188 с. : іл.
Руські Комарівці – низинне село на Ужгородщині, засноване на початку ХV століття. Книга – своєрідний літопис села на Закарпатті, яким воно було в усі часи і залишається тепер.  Ціна: 80.00 грн

Сторінка 2/15 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp