Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (297 найм.)

Сторінка 3/15 Попередня   Наступна

Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2013 року [Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліо¬теки ім. Ф. Потушняка) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 84 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2013 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.  немає в наявності
Mágócsi, P. R.
A nép, amelyik senonnan sem jött : a kárpáti ruszinok képes története / Pál Róbert Mágócsi ; az illusztrációkat kommentálta : Valerij Pagyak ; magyarra fordította : Varga Béla. – Ungvár : V. Pagyak Kiadója, 2014. – 120 o. : ill. + térképek. – Текст угор. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Маґочій, П.-Р.
Крим : Наша благословенна земля [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; карти П.-Р. Маґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 80.00 грн
Магочий, П.-Р.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / Павел-Роберт Магґочий ; карты П.-Р. Магочия ; пер. с англ. : Н. Кушко. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : ил. + карты.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационого жвижения на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интерено рассказывает о истории и культуре многих народов, которые в разные эпохи населяли эти территории, воспринимая Крым как своё отечество.  Ціна: 80.00 грн
Математичне моделювання в мікробіології та хімічній технології харчових добавок : навч. посіб. [Текст] / Олександр Вікторович Болотін, Іван Михайлович Мага, Василь Васильович Нечипорук, Володимир Іванович Ткач Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 368 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Каф. аналіт. хімії, ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т», Каф. аналіт. хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів, ДВНЗ «Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Фетьковича», Каф. фіз. хімії та екол. хім. виробництв, Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Ужгород. прикордон. держ. контрольно-токсикол. лаб.
У навчальному посібнику викладено основні принципи побудови базових математичних моделей хімічних і мікробіологічних процесів виробництва харчових добавок та сучасні методи їх дослідження. Розглянуті як математичні моделі, що описують поведінку системи у часі, так і моделі, які описують самоорганізацію у просторі. Обговорюються такі питання: методи якісного дослідження нелінійних диференціальних рівнянь; математична теорія ферментативних процесів; використання динамічних математичних моделей для найкращого керування.  немає в наявності
Magocsi, P. R.
Národ odnikud : ilustrované dějiny karpatských Rusínů [Text] / Pavel Robert Magocsi ; texty k ilustracím : Valerij Paďak ; přeložil : Miloslav Kopecký. – Užhorod : Vydavatelství V. Paďaka, 2014. – 120 s. : il. + mapi. – Текст чес. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 200.00 грн
Лукач, І. Ю.
Руські Комарівці: село над Солотвинкою [Текст] / Іван Юрійович Лукач. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2014. – 188 с. : іл.
Руські Комарівці – низинне село на Ужгородщині, засноване на початку ХV століття. Книга – своєрідний літопис села на Закарпатті, яким воно було в усі часи і залишається тепер.  немає в наявності
Постаті і ритми закарпатського шістдесятництва: Василь Вароді, Людмила Кудрявська : бібліогр. покажч. [Текст] / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універ. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; авт. ст. та передм. Н. С. Ференц ; ред. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 92 с. : іл.
Бібліографічний покажчик ”Постаті і ритми закарпатського шістдесятництва: Василь Вароді, Людмила Кудрявська” вперше подає ґрунтовно зібрані бібліографічні матеріали про життя і творчість об’єднаних часом і середовищем багато в чому різних поетів-ровесників. Аналітичні статті літературознавця Надії Ференц допомагають глибше ознайомитись з творчістю В. Вароді та Л. Кудрявської – яскравими і самобутніми сторінками новітньої літератури нашого краю.  немає в наявності
Данилюк, Д. Д.
Історія Закарпаття : навч. посіб. [Текст] / Дмитро Дмитрович Данилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Іст. ф-т, Каф. історії України ; вип. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с. ; 16 с. кольор. вкл.
Навчальний посібник написаний на основі використання досліджень відомих вчених і лекцій з краєзнавства, які автор читає для студентів історичного факультету Ужгородського національного університету. У ньому в науково-популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2014 рік [Текст] : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнавства ; Від наук. інформації та бібліографії ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; випуск. ред. Л. О. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 400 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2014 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2014 році громадськість світу та України.  немає в наявності
Боркач, Є. І.
Структура халькогенідних склоподібних напівпровідників: монографія [Текст] / Євгеній Ілліч Боркач / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 160 с.
У монографії представлені результати електронно-мікроскопічних та електронографічних досліджень структури масивних склоподібних халькогенідних напівпровідників. Детально розглянуто вплив умов отримання, насамперед температури ізотермічної витримки та швидкості охолодження на структуру.  Ціна: 25.00 грн
Духнович, А.
Добродітель превышає богатство : игра на три дії [Текст] : на честь 210. роковин народженя А. Духновича / Александер Духнович ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Духновичъ, Александеръ. Добродђтель превышаетъ богатство: игра въ трехъ дђйствіяхъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариства “УНІО”, 1923. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 68 с. – (Русинське факсіміле. Книга перша). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
Кизак, Й.
Свадьбов ся начинат и свадьбов ся cкончит : селська игра з музиков у 3-х дїях [Текст] / Йосиф Кизак ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Кизак, Іосиф. Свадьбой начинается и свадьбой кончится. – Книгопечатня “Св. Николая” в Пряшевђ, 1937. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 60 с. – (Русинське факсіміле. Книга друга). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
Моняк І.
Гусний: cело Ужанської долини [Текст] / Іван Моняк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2013. – 104 с. : іл.
Гусний (Huszna, Erdőludas) – невеличке високогірне село, заселене русинами. Воно розляглось коло підніжжя Карпатського вододільного хребта у верхів’ях річки Уж (нині Великоберезнянський район Закарпатської області). Перша згадка про село датується 1599 роком.  немає в наявності
Краплини книжкового моря : колекція книг-мініатюр та малоформатних видань у фондах Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Л. С. Притулка ; ред. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл.
Видання колекції книг-мініатюр та малоформатних видань з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка – перша спроба представить читачам бібліографію та деякі репродукції обкладинок цих витворів поліграфії і майстрів книжкової графіки (в основному другої половини ХХ та початку нинішнього століття).  немає в наявності
Бесерминї, В.
Зоз писню поведзене : писнї / Владимир Бесерминї ; послеслово В. Кочиша. – Ужгород : Выда¬вательство В. Падяка, 2013. – 96 с. : іл. – Текст воєводинору¬син. мовою.
Владимир Бесерміні відомий воєводинорусинський поет сучасної доби.   Ціна: 10.00 грн
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму. – Вид. 2-ге, без змін. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.  Ціна: 30.00 грн
Падяк, В.
Русинська школа: відродження народної освіти : [Текст] : нарис / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка, ЗОБФ “Русинська школа” ; фото В. Падяка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 64 с. у. т. ч. 16 с. кольор. вкл.
Десять років на Закарпатті діє Програма відродження народної (недержавної) освіти. В області функціонують кілька десятків русинських недільних шкіл. Нарис підсумовує досвід їхньої діяльності.  Ціна: 50.00 грн
Печора, Н.
Русинськый язык : 1.-3. цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты [Текст] / Надія Печора ; Дослїдный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка ; научный редактор В. Падяк ; ілустрації: Л. Буксар. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл.
  Ціна: 60.00 грн
Молдован, С.
Шлях до успіху : спогади [Текст] / Стефан Молдован ; пер. з англ. М. А. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 80 с. : іл.
Автор спогадів народився на Підкарпатській Русі у Чехословаччині (нині Закарпатська область України) у багатодітній єврейській родині. Пережив Голокост та змушений був емігрувати до Канади.  Ціна: 30.00 грн

Сторінка 3/15 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp