Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Наукові видання   (56 найм.)

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна

Magocsi, Paul Robert = Маґочій, Павло-Роберт.
This blessed land : Crimea and the Crimean Tatars = Ця благословенна земля : Крим і кримські татари [Текст] / P. R. Magocsi = П.-Р. Маґочій ; maps P. R. Magocsi = карти П.-Р. Маґочія. – Вид. друге, зі змінами. – Uzhhorod : Valerii Padiak Publishers, 2022. – 160 p. : іl. + maps.
Книга (перше видання вийшло у 2014 році) знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів (у першу чергу – кримських татар), які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 200.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Крим : наша благословенна земля [Текст] / П.-Р. Маґочій ; карти П.-Р. Ма­ґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во Валерія Падя­ка, 2022. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 160.00 грн
Магочий, Павел-Роберт.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / П.-Р. Магочий ; карты П.-Р. Ма­гочия ; пер. с англ. Н. Кушко ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2022. – 160 с. : ил. + карты. – Текст рос. мовою.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационного развития на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интересно рассказывает об истории и культуре многих народов, в разные времена населявших эти территории и воспринимавших Крым как своё отечество. Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 160.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Підкарпатська Русь: формування національної самосвідомості (1848–1948) ) [Текст]. – Друге перероб. і доповн. вид. / П.-Р. Маґочій ; передм. В. Фенича ; випуск. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2021. – XLVIII с. + 768 с.
Книга є перекладом англомовного видання "The Shaping of а National Identity: Subcarpathian Rus’, 1848–1948" (1978) відомого американського україно- та русинознавця проф. Павла Роберта Маґочія, який тривалий час очолює кафедру українських студій Торонтського університету у Канаді. Монографія зосереджує увагу на специфічних особливостях формування карпаторусинської національної ідентичності на Підкарпатській Русі (нині Закарпатська область України) впродовж цілого століття – з часу Весни народів (1848 р.) й до завершення Другої світової війни, за результатами якої колишня провінція Угорського королівства, далі – Австро-Угорської монархії, автономна область у складі демократичної Чехословацької республіки, переживши також угорську окупацію у часи війни, була приєднана (без будь-якого плебісциту корінного населення) до радянської України у складі Радянського Союзу. Підкарпатські русини – невеликий східнослов’янській народ в оточенні західнослов’янських та неслов’янських народів Центральної Європи – впродовж віків плекає свою оригінальну культуру та зберігає історичну пам’ять. Між тим, за часу національного розвитку оголилися три основні напрями його національної орієнтації – окрім власне автохтонності (русинофільства) місцева інтеліґенція, в силу різних історичних обставин, була схильна прийняти чи то русофільську, чи українофільську національну ідентичність. Суспільні процеси після краху тоталітаризму та розпаду Радянського Союзу підтвердили, що процеси національної ідентифікації історичної Підкарпатської Русі ще не завершені. З огляду на цю обставину праця проф. П. Р. Маґочія, яка дає ретроспективний погляд на історію національного розвитку, стане в нагоді фахівцям у галузі етнополітики, історії, церкви, культури, літератури, мовознавства карпатських русинів. Саме ця обставина робить видання американського науковця вельми затребуваним в Україні. І саме цим пояснюється поява у 1994 році першого, а нині (по двадцятип’ятирічній перерві) другого україномовного видання, суттєво доопрацьованого та доповненого. Для широкого кола шанувальників історії карпатських русинів.  Ціна: 270.00 грн
Fenics, Volodimir.
Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság valóság / V. Fenics ; Állami Felsőktatási Intézmény Ungvári Nemzeti Egyetem ; „Logos” Tudományos-kutató központjának történelmi-vallási műhelye ; fordította D. Ádám. – Ungvár : Valeriy Padyak Kiadója, 2020. – 232. o. – Текст угор. мовою.
До цього видання, присвяченого 370-й річниці Ужгородської церковної унії (1646–2016), увійшли шість нарисів-досліджень із історії та історіографії Мукачівської греко-католицької єпархії та історії греко-католиків ужгородської унійної традиції, які сьогодні проживають у дев’яти країнах: Україні, Словаччині, Румунії, Угорщині, Сербії, Хорватії, Чехії, США та Канаді. На фоні історії Мукачівської єпархії та панорамного огляду історії греко-католиків ужгородської унійної традиції у своїх студіях автор намагається акцентувати увагу на тому, що історичні міфи, серед яких найперше «фундаційний міф» карпатських русинів, пов’язаний із постаттю Теодора Коріатовича, вкорінилися в історіографії та політиці історичної пам’яті як стереотипи і звички. Натомість не лише історія Мукачівської греко-католицької єпархії у вузькому значенні, але й історія греко-католиків ужгородської унійної традиції в широкому контексті, на думку автора, мають значно репрезентативнішу, інклюзивну біографію, аніж те як їх представлено в конфесійно чи національно ангажованій історіографії та політиці історичної пам’яті.  Ціна: 150.00 грн
Fenics, Volodimir.
A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok. A Magyar Királyság északi részén élő ruszinok és az oláhok hitélete a reformáció kezdetéig / V. Fenics. – Ungvár : V. Pagyák Kiadója, 2019. – 180 o. – Текст угор. мовою.
У пропонованому дослідженні мова піде про слабо вивчений період релі­гійного життя східних слов’ян – русинів і волохів – періоду від місіонерської діяльності св. Кирила і Мефодія (кінець ІХ ст.) й до середини XVI століття. Цей період історії, пов’язаний з перебуванням регіону Верхнього Потисся під впливом Великої Моравії, Болгарського Царства і Київської Русі, а також поступового його втягнення до складу могутнього середньовічного Угорського королівства, слабо задокументований. Витоки християнського релігійного життя в цьому регіоні за усталеною традицією науковці пов’язують із місіонерською діяльністю рівноапостольних учителів слов’ян св. Кирила (Константина) і Мефодія у Великій Моравії та Паннонії у другій половині ІХ ст., хоча при цьому відсутні прямі письмові та археологічні джерела. Основними релігійними центрами „схизматиків” – русинів та волохів – у той час були два монастирі: Грушівський і Мукачівський. Їх поява, рання історія та канонічна юрисдикція огорнуті таємницею, як і їх відношення до Галицької митрополичої кафедри або Перемиського єпископства. Не меш дискусійними продовжують залишатися і питання, пов’язані з „пресвітером Лукою” та „русин­ською плебанією” в монастирі на Чернечій горі в Мукачеві, а також роль Київського уніатського митрополита Ісидора у питанні „повернення” „схиз­матиків” у лоно Католицької церкви в Угорщині після Флорентійського екуменічного собору 1439 р. На ці та багато інших питань, пов’язаних з підпорядкуванням Грушівського монастиря Мукачівському єпископу в кінці XV – середині XVI ст., автор намагається дати відповідь.  Fenics .pdf (384 KB) Ціна: 150.00 грн
Фенич, Володимир.
Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії [Текст] / В. Фенич ; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій «Логос». – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2019. – 248 с.
До цього видання, присвяченого 370-й річниці Ужгородської церковної унії (1646–2016), увійшли шість нарисів-досліджень із історії та історіографії Мукачівської греко-католицької єпархії та історії греко-католиків ужгородської унійної традиції, які сьогодні проживають у дев’яти країнах: Україні, Словаччині, Румунії, Угорщині, Сербії, Хорватії, Чехії, США та Канаді. На фоні історії Мукачівської єпархії та панорамного огляду історії греко-католиків ужгородської унійної традиції у своїх студіях автор намагається акцентувати увагу на тому, що історичні міфи, серед яких найперше «фундаційний міф» карпатських русинів, пов’язаний із постаттю Теодора Коріатовича, вкорінилися в історіографії та політиці історичної пам’яті як стереотипи і звички. Натомість не лише історія Мукачівської греко-католицької єпархії у вузькому значенні, але й історія греко-католиків ужгородської унійної традиції в широкому контексті, на думку автора, мають значно репрезентативнішу, інклюзивну біографію, аніж те як їх представлено в конфесійно чи національно ангажованій історіографії та політиці історичної пам’яті.  Greko-katoliki 1-9 st.pdf (332 KB) немає в наявності
Kicsera Viktor, Fenics Volodimir, Sterr Diana
A Habsburg egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az osztrák uralom alatt (1771–1918) [Текст] / ukránból fordította Ádám Dóra. – Ungvár: V. Pagyak Kiadója, 2018. – 164 o. – Текст угор. мовою.
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 рр. Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків. Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х рр., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.  A HABSBURG egyhaz .pdf (1 MB) Ціна: 150.00 грн
Фенич, Владимир.
Грушевский и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства в период до начала Реформации [Текст] / В. Фенич. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2018. – 196 с. – Текст рос. мовою.
У пропонованому дослідженні мова піде про слабо вивчений період релігійного життя східних слов’ян, русинів і волохів, періоду від місіонерської діяльності св. Кирила і Мефодія (кінець ХІ ст.) й до середини XVI століття. Цей період історії, пов’язаний з перебуванням регіону Верхнього Потисся під впливом Великої Моравії, Болгарського Царства і Київської Русі, а також поступового його втягнення до складу могутнього середньовічного Угорського королівства, слабо задокументований. Витоки християнського релігійного життя в цьому регіоні за усталеною традицією науковці пов’язують із місіонерською діяльністю рівноапостольних учителів слов’ян св. Кирила (Константина) і Мефодія у Великій Моравії та Паннонії у другій половині ХІ ст., хоча при цьому відсутні прямі письмові та археологічні джерела. Основними релігійними центрами «схизматиків» русинів та волохів у той час були два монастирі: Грушівський і Мукачівський. Їх поява, рання історія та канонічна юрисдикція огорнуті таємницею, як і їх відношення до Галицької митрополичої кафедри або Перемиського єпископства. Не меш дискусійними продовжують залишатися і питання пов’язані з «пресвітером Лукою» та «русинською плебанією» в монастирі на Чернечій горі в Мукачеві, а також роль Київського уніатського митрополита Ісидора у питанні «повернення» «схизматиків» у лоно Католицької церкви в Угорщині після Флорентійського екуменічного собору 1439 р. На ці та багато інших питань, пов’язаних з підпорядкуванням Грушівського монастиря Мукачівському єпископу в кінці XV – середині XVI ст., автор намагається дати відповідь.  Fenich .pdf (365 KB) немає в наявності
Кічера Віктор, Фенич Володимир, Штерр Діана
Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918) [Текст] / В. Кічера, В. Фенич, Д. Штерр. – Ужгород: Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 168 с. : іл.
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 рр. Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків. Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х рр., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.  Kichera, Fenich, Shtern.pdf (380 KB) немає в наявності
Маґочій, Павло-Роберт.
Як я став українознавцем : есей-спогад [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленького. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 144 с. : іл.
Спогади відомого американського українознавця, що тривалий час працює у Канаді, професора П.-Р. Маґочія проливають світло на історію заснування чотири десятиліття тому Кафедри українських студій Торонтського університету, першим керівником якої він залишається донині. Для широкого кола шанувальників історії України.  Ціна: 40.00 грн
Маґочій, П.-Р.
Україна: історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 814 с. + ХХІІ с. + мапи + табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukra¬ine: The Land and Its Peoples», її другого, сут¬тєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.  Ціна: 250.00 грн
Падяк, Валерій.
Плаве кача по Тисині... : Перша світова війна у карпаторусинському пісенному фольклорі [Текст] : монограф. дослідж. / В. Падяк – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 118 с. : іл. + ноти. – Текст укр. та русин. мовами.
Автор дослідив питання побутування у роки війни вояцьких пісень, звернув увагу на їх ідейно-тематичне багатство. Родзинкою видання стала історія широко відомої у сучасній Україні пісні «Плаве кача по Тисині...» – своєрідного українського Реквієму. Загалом, вояцькі пісні зберігають для наступних поколінь широку палітру людських переживань та настроїв фронтовиків; їм притаманне народнофілософське осмислення світової трагедії та негативна оцінка будь-якого братовбивчого конфлікту. Для науковців гуманітарного профілю – літераторів, істориків, етнографів і фольклористів – та широкого загалу любителів історії карпатських русинів.  Padiak. Plave kacha.pdf (1 MB) Ціна: 100.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином : статті [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. – 132 с.
Книга американського історика карпаторусинського походження, що складається із шести окремих статей, знайомить читача з проблемами націєтворення. Автор простежує етапи еволюції національної самосвідомості карпатських русинів – автохтонного східнослов’янського етносу південних та північних схилів Карпат.  Ціна: 50.00 грн
Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія = А jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi : до 70-рiччя вiд дня народження науковця = on his 70th Birthday відповід. ред. та упоряд. : Валерій Падяк, Патріція Крафчик = editors and Compilers : Valerii Padiak, Patricia A. Krafcik ; вип. ред. : Лариса Ільченко. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк = Uzhhorod ; Prešov ; New York : Видавництво В. Падяка = Valerii Padiak Publishers, 2015. – 616 с. : іл. – В надзаг. : Дослідний центр карпатознавства (Ужгород, Україна), Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), Карпаторусинськый дослідний центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) = Research Center for Carpathian Studies (Uzhhorod, Ukraine), Institute of Rusyn Language and Culture, Prešov University (Prešov, Slovakia), Carpatho-Rusyn Research Center (New York, NY, U.S.A.). – Текст укр., англ., польск., карпаторусин., воєводинорусин., рос. та словац. мовами.
Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії України П.-Р. Маґочія. Збірник підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом поваги до його наукової спадщини.  Sbornik jubilej 1.pdf (855 KB) Ціна: 150.00 грн
Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність = Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene : матеріали міжнар. наук. конф. = nemzetkоzi tudományos konferencia előadásai / ред. : Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 360 с. – Текст укр. та угор.мовами.
Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнародної наукової конференції (Берегово, 2012 рік). Висвітлено проблеми давніх українсько-угорських міжмовних та діалектних контактів, представлено теоретичні і практичні проблеми перекладознавства, дво- та багатомовності, окреслено методи викладання української та угорської мов як іноземної, порушено питання українсько-угорських літературних взаємин.  Ціна: 150.00 грн
LIMES : наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці ІІ / М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ; редкол. : І. Орос (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – Том І. – 228 с. : іл. + табл. + діаграми. – Текст угор., укр. та англ. мовами.
У «Limes» публікуються наукові статті викладачів та студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, а також дослідження українських та іноземних вчених угорською, українською та англійською мовами. Видання вміщує праці з біології, географії, інформатики, літератури, хімії, економіки, мовознавства, історії та туризму.   Ціна: 130.00 грн
Маґочій, П.-Р.
Крим : Наша благословенна земля [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; карти П.-Р. Маґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 80.00 грн
Магочий, П.-Р.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / Павел-Роберт Магґочий ; карты П.-Р. Магочия ; пер. с англ. : Н. Кушко. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : ил. + карты.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационого жвижения на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интерено рассказывает о истории и культуре многих народов, которые в разные эпохи населяли эти территории, воспринимая Крым как своё отечество.  Ціна: 80.00 грн
Данилюк, Д. Д.
Історія Закарпаття : навч. посіб. [Текст] / Дмитро Дмитрович Данилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Іст. ф-т, Каф. історії України ; вип. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с. ; 16 с. кольор. вкл.
Навчальний посібник написаний на основі використання досліджень відомих вчених і лекцій з краєзнавства, які автор читає для студентів історичного факультету Ужгородського національного університету. У ньому в науково-популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки.  немає в наявності

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp