Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Видання наших партнерів   (16 найм.)

Духнович, Александер = Alexander Duchnovics.
«Моя ліра и кимвал» : поезія, проза, драматурґія = «Az én lírám és cintányérom» : költészet, próza, dramaturgia / А. Духнович = A. Duchnovics ; вшорив, тексты транслітеровав В. Падяк = szerkesztés, ruszin szövegek transzliterálása : V. Pagyak ; вступ. ст. В. Падяка = bevezető cikk : V. Pagyak. – Будапешт = Budapest, 2023. – 264 с.
  Ціна: 150.00 грн
Театер Александра Духновіча у перекладах Ярослава Сысака / тексты вшорили: Валерій Падяк, Михал Павліч ; языковый редактор Зденка Цітрякова. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2022. – 480 с. : іл.
Театер Александра Духновіча у Пряшові (курто: ТАД) історикы означують як културный феномен сучасной Словакії. Візітков русиньского ренесанса на сценї ТАДу стали півдруга сто пєс світовой драматурґії у русиньскім перекладї. Єдным из майплодных перекладачів, котрый актівно наповнёвав репертоар Театру А. Духновіча творами із многых літератур, быв і обстає до днесь Ярослав Сысак. Цілой ёго жытя є поязане із театром як актера, режісера-постановника, драматурґа, діректора ТАДу, аж наконець – перекладача. Книжне выданя репрезентує важну часть перекладацького наслїдства Я. Сысака – дванадцять драматічных творів із словацькой, чеськой, україньской, польской, французьской, російской и другых літератур, а тыж языковы адаптації войводинорусиньскых драматічных творів.  Ціна: 200.00 грн
Фенцик, Євґеній.
Творы / Є. Фенцик ; тексты вшорили : В. Падяк, М. Павліч ; спередслово, додаткы, текстовы позначкы і языкова управа (транслітерація) В. Падяка. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2021. – 400 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Євґеній Фенцик (1844–1903) – священик, поет, прозаік, драматік, публіціста. Закладатель і незмінный редактор ізвістного ужгородьского часописа «Листокъ» (1885–1903). Іскрава і плодна особность добы будительства. Ёго творы, незаслужено забыты, лем днесь ся вертають ид русиньскому читателю. Книга ёго выбратых творів вміщає в собі лем три майважны літературны творы (із веце як двасто); суть то повісті «Нищіє духом» и «Учитель-Неборак», а тыж драма «Покореніє Ужгорода». = Євгеній Фенцик (1844–1903) – священник, поет, прозаїк, драматург, публіцист на Закарпатті. Засновник і незмінний редактор відомого ужгородского часопису «Листокъ» (1885–1903). Яскрава і плідна особистість доби будительства. Його твори (незаслужено забуті) лиш зараз повертаються до русинского читача. Книга його вибраних творів вміщає в собі лише три найважливіші літературні твори (із більше як двісті); це повісті «Нищіє духом» и «Учитель-Неборак», а також драма «Покореніє Ужгорода».  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Маґочій, Павло-Роберт.
Історія України [Текст]. - К. : Критика, 2007. - 640 с.
Це видання є перекладом з авторськими доповненнями та переробками з англомовного видання, що побачило світ у видавництві торонтського університету та видавництві Університету штату Вашингтон.  Ціна: 160.00 грн
Teaтep Александра Духновіча: 30 років : выбор із репертоара [Текст] / тексты вторили : Валерій Падяк, Міхал Павліч ; передм. В. Падяка. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2020. – 400 с. – Текст русин. мовою.
Театер Александра Духновіча у Пряшові (курто ТАД) – перша (по падї тоталіты) професіонална театрална інштітуція у карпатьскых Русинів. За тридцять років вірного служіня свому народу драматічный колектів заграв десяткы пєс, а сам театер став візітков русиньской ренесанції, але тыж – културным феноменом сучасной Словакії. Выданя репрезентує театер мало з іншакого боку. Книжка зознамлює чітателя (і то по першый раз!) із репертоаром минулых років. Світова класіка у русиньскых перекладах, зробленых режісерами і літераторами самого театра, аж доднесь обстала у рукописах. Тіражована у книжнїй подобі, вна стає явным наслїдством народа і є отворенов про каждого, хто має інтерес до русиньской културы. У выданю є представленых девять пєс од В. Шекспіра, Ф. Достоєвского, А. Чехова, Ф. Кафкы, М. Кукучіна, але тыж од сучасных драматіків Д. Папаргая, В. Турка і К. Горака.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Кралицькый, Анатолій.
Князь Лаборець : выбрані творы [Текст] / вшорителі : В. Падяк, М. Павліч. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2020. – Текст русин. мовою.
Увазі читаючой публікы ся вручає книга творів о. Анатолія Кралицького (1835–1894) – унікатной особности русинськой літературы добы будительства. Василіанськый монах, овін провказав себе тыж як талантованый писатель-романтик и публиціста, товмач и історик Чина св. Василія Великого. Лишив по собі поверьх 400 творів. Выданя репрезентує творы писателя націонално-патріотичного прямованя и выходит в память 185-ой рочниці од дня, коли він прийшов на сесь світ.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Кралицький, Анатолій.
Творы / А. Кралицький ; вшорителі : В. Падяк, М. Павліч. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2019. – 440 с. : іл. – Текст русин., рос. мовами.
Анатолій Кралицький (1835–1894) – письменник, публіцист, історик, етнограф, монах греко-католицького Чину св. Василія Великого, ігумен Мукачівського монастиря. У його творчому доробку – більше 400 творів. Своєю безмірною енергією творця, талантом письменника-романтика він піднявся до рівня визначних представників карпаторусинської літератури доби будительства. Книга вибраних творів на сьогоднішній день є найповнішим зібранням його творчого спадку – головно, художньої прози та перекладів, мемуарів, публіцистики й етнографічних досліджень. Анатолій Кралицькый (1835–1894) – писатель, публиціста, історик, етноґраф, монах ґреко-католицького Чина св. Василія Великого, игумен Мукачевського монастыря. Лишив по собі поверьх 400 творів. Своёв безмірнов енерґіёв творця, талантом писателя-романтика, усиловностёв літописця ся здвиг до ліпших достойників карпаторусинськой літературы добы будительства. Книга выбратых творів на днесь є майповнішым зобраням ёго творчого наслідства – главно, умелецькой прозы, але тыж перекладів, мемоарів, публицістикы и етноґрафічных изглядовань.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Валерій Падяк, кандидат філологічних наук : бібліогр. покаж. = Valerij Paďak, kandidát filologických vied : bibliografia / укладач Лариса Ільченко = zostavovateľ Larysa Iľčenko. – Пряшів = Prešov : Видавництво Пряшівського університету = Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. – 200 s. : il.
Бібліографія фіксує публікації кандидата філологічних наук Валерія Падяка, що виходили впродовж понад 35-ти років його діяльності як вченого-карпатознавця, педагога вищої і середньої школи, публіциста та громадського діяча. Покажчик видається з нагоди 60-річчя від дня народження науковця, а нині – викладача Інституту русинської мови та культури Центру мов та культур національних меншин Пряшівського університету. = Bibliografia obsahuje publikácie Valerija Padiaka, CSc., ktoré sú výsledkom jeho vyše 35-ročnej vedeckovýskumnej činnosti v oblas­ti karpatistiky, pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského a stredoškol­ského vzdelávania, publicistickej a kultúrno-spoločenskej činnosti. Biblio­grafia vychádza pri príležitosti 60. výročia narodenia vedca, v súčasnosti vedecko-pedagogického pracovníka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove.  Padiak-bibliografija.pdf (2 MB) Ціна: 100.00 грн
Падяк, В. = Paďak, V.
Історія карпаторусинського націоналного театра и драматурґії = Dejiny karpatorusínskeho národného divadla a dramaturgie : vysokoškolská učebnica = высокошколськый учебник [Текст] / Валерій Падяк = Valerij Paďak. – Пряшів = Prešov : Выдавательство Пряшівського універзітета= Vydavateľstvo PU v Prešove, 2018. – 344 c. – Текст русин. мовою.
Высокошколськый учебник вінує ся проблемам історії карпаторусинського націоналного театра и драматурґії. В окремых розділах иде за етапы еволуції драматичной творчости – од дохристіанськых обрядів («лопатка») и христіанськых форм (бетлегем) через так называный «школськый театер» у XVIII столітю и до формованя національной драматурґії у середині ХІХ столітя и закладин націоналного театра у період меживойня, аж по ёго возроженя в сочасности – по півстолітю тоталітаризма.  Ціна: 400.00 грн
Бодак, Я.
Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII століття : навч. посіб. / Ярослав Бодак ; редакол. : Я. Кеньо, 3. Лельо, Б. Пиц. – Дрогобич : Коло, 2017. – 280 с. : іл. + ноти.
Посібник охоплює матеріал з історії західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII ст. і є першою спробою створення україномовного навчального видання з історії зарубіжної музики. Особливу увагу звернено на розвиток християнської музики. Посібник багато ілюстрований нотними прикладами, портретами композиторів, зображеннями музичних інструментів тощо. Адресовано для студентів та викладачів середніх та вищих музичних навчальних закладів України.  Ціна: 150.00 грн
Русиньскый язык / Najnowsze dzieje języków słowiań­skich ; Uniwersytet Opolski ; Instytut Filologii Polskiej ; redaktor naukowy Paul Robert Magocsi ; autorzy tomu : Ґерґей Бенедек, Юрай Ванько, Александр Дуліченко, Олена Дуць-Файфер, Іґорь Керча, Павло Роберт Маґочій, Анна Плішкова, Юлиян Рамач, Януш Ріґер, Михайло Фейса, Генрик Фонтаньскій, Василь Ябур. – [Тіраж книгы допечатаный из даякыма змінами]. – Opole, 2004 ; [Ужгород, 2007]. – 478 с. + карты.
  Ціна: 60.00 грн
Бодак, Ярослав
За чужими кордонами [Текст] : [повість] / Я. Бодак. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 288 с.
Повість «За чужими кордонами» присвячена 70-річчю від дня по¬чатку масової депортації русинів-лемків із їхніх споконвічних земель у 1945–1946 рр. до південних і східних областей УРСР. В її основі – іс¬торія талановитого лемківського хлопчика музиканта, який попри важкі умови війни і наступної депортації прагне здобути професійну музичну освіту. Побудована на реальних фактах з елементами художнього допису, повість розрахована на широке коло читачів.  Ціна: 100.00 грн
Черкасенко Спиридон
Батьківська бандура : байки, вірші, інтермедія, драма-казка, оповідання, статті : [читанка для мол. та серед. шк. віку]/ С. Черкасенко ; передм. В. Куфльовського ; упоряд. Г. Філімонов. - Городок : Бердихів край, 2013. - 288 с.
  Ціна: 50.00 грн
Padiak, Walerij.
Historia literatury karpackorusińskiej / W. Padiak ; słowo wstępne Magdalena Lachowicz. – Krosno : RuthenicArt, 2017. – 318 s.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття “карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури¬ карпаторусинів сприяли збереженню цього східно¬слов’янського етносу на етнічній карті Центральної Евро¬пи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “русин”.  Ціна: 400.00 грн
Бодак, Ярослав.
Лемківщино моя мила... : : пісні Анни Драґан з галицької Лемківщини / Я. Бодак. – К. : Укр. рейтинг, 2011. – 372 с. + ноти.
У збірнику вміщено 660 пісень різних жанрів, записаних автором від народної співачки з Лемківщини (село Розділля колишнього Ґорлицького повіту Краківського воєводства, Польща) Анни Драґан (1903–1986). Уперше в українській фольклористиці тут подано пов¬ний запис лемківського народного весілля з описом весільних традицій, звичаїв, обрядів, промовами старшого свата на зальотах (сватанні) і маршалка (старости) на весіллі, діалогами між учасниками весілля, весільними піснями з нотами. Окрім пісень місцевого музичного діалекту до збірника увійшли й відомі українські народні пісні різних жанрів та міграційні пісні з метою показати не тільки репертуар співачки, але й їх широке побутування на Лемківщині у міжвоєнний період.  Ціна: 350.00 грн
Падяк Валерій.
Нарис історії карпаторусинської літератури / В. Падяк. – Торонто : Каф. україно­знав. студій Торонт. ун-ту, 2016. – 242 с + ХVI с. : кольор. іл.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття “карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури­ карпаторусинів сприяли збереженню цього східно­слов’янського етносу на етнічній карті Центральної Евро­пи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “русин”.  Ціна: 250.00 грн

Розробка сайту: Victor Papp