Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Навчальні видання   (13 найм.)

Математичне моделювання в мікробіології та хімічній технології харчових добавок : навч. посіб. [Текст] / Олександр Вікторович Болотін, Іван Михайлович Мага, Василь Васильович Нечипорук, Володимир Іванович Ткач Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 368 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Каф. аналіт. хімії, ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т», Каф. аналіт. хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів, ДВНЗ «Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Фетьковича», Каф. фіз. хімії та екол. хім. виробництв, Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Ужгород. прикордон. держ. контрольно-токсикол. лаб.
У навчальному посібнику викладено основні принципи побудови базових математичних моделей хімічних і мікробіологічних процесів виробництва харчових добавок та сучасні методи їх дослідження. Розглянуті як математичні моделі, що описують поведінку системи у часі, так і моделі, які описують самоорганізацію у просторі. Обговорюються такі питання: методи якісного дослідження нелінійних диференціальних рівнянь; математична теорія ферментативних процесів; використання динамічних математичних моделей для найкращого керування.  немає в наявності
Печора, Н.
Русинськый язык : 1.-3. цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты [Текст] / Надія Печора ; Дослїдный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка ; научный редактор В. Падяк ; ілустрації: Л. Буксар. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл.
  Ціна: 60.00 грн
Падяк, В.
Літературный кошичок : Читанка : 2.-3. Цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты Валерій Падяк ; Дослїдный центер карпаті¬стикы при Выдавательстві В.Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2012. – 112 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Підручник вміщує твори класичної та сучасної карпаторусинської літератури, зокрема О. Духновича, О. Павловича, А. Кралицького, М. Підгірянки, В. Сочки-Боржавина, М. Мальцовської, а також твори В. Молнара, Славка Слободана, О. Кудзея, Т. Керчі, М. Чухрана, В. Танчинця, І. Ситара та інших.  Ціна: 60.00 грн
Шеремет, П. Ф.
Курс лекцій з хірургії [Текст] : навч. посіб. / Петро Федорович Шеремет, Артур Петрович Шеремет ; М-во освіти і науки України, Вищ. держ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Мед. ф-т, Каф. хірург. хвороб. – Вид. 2-е, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 360 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності з Програмою з хірургічних хвороб для студентів ІV курсу медичних вузів. Посібник охоплює більшість розділів, що читаються на ІV курсі згідно програми.  немає в наявності
Небесник І.І.
Культурологія: Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття (ХХ століття): Навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Закарпат. худ. ін-т. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2007. – 128 с.
У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для самостійного оволодіння студентами художнього вищого навчального закладу. Посібник присвячений образотворчому мистецтву і художній освіті Закарпаття в рамках курсу „Культурологія”. Рекомендується студентам і викладачам мистецьких академій, інститутів, коледжів, учителям художніх шкіл та студій образотворчого мистецтва.  Ціна: 60.00 грн
Небесник І.І.
Творчість видатних художників Закарпаття: Навчальний посібник .– Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005. – 76 с.: іл.
Навчальний посібник для проведення занять з образотворчого мистецтва в школах, художніх студіях та для підготовки студентів вищих шкіл в рамках курсу „Культурологія” містить інформацію про творчість закарпатських художників другої половини ХІХ–ХХ століть у взаємозв’язку із провідними художніми методами, що домінували в образотворчому мистецтві європейських країн. У кінці кожної оповіді про митця додаються запитання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури.  Ціна: 40.00 грн
Dietetika a hygiena krmív: Učebnica / Angelovičová M., Nikolajčuk V.I., Turianica I.M., Kmeť V., Massanyi P.; Vedúca kolektívu autorov Angelovičová M.; Užhorodska národná univerzita; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.- Užhorod: Vydavateľstvo V.Paďaka, 2005.- 226 s.- Слов. мовою.
  Ціна: 20.00 грн
Кручаниця М.І., Михайлович С.О., Розумик Н.В.
Основи оздоровчого харчування: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 216 с.
Навчальний посібник призначений для підготовки студентів факультету фізичного виховання і спорту. Структура і зміст посібника адаптовані до вимог навчальної програми з дисципліни «Основи оздоровчого харчування». Містить відомості з історії розвитку харчування, анатомо-фізіологічних особливостей травлення; наведено основні складові компоненти їжі та характеристику поширених продуктів харчування, їх роль у формуванні здоров’я. Особливу увагу приділено значенню раціонального збалансованого харчування різних категорій людей (залежно від віку, професійної діяльності, в т.ч. для спортсменів – з урахуванням різних періодів фізичного навантаження) у формуванні й зміцненні здоров’я та складанню для них добового раціону. Висвітлена роль лікувально-дієтичного та нетрадиційних методів харчування у відновленні здоров’я. Описано ознаки хвороб, що передаються аліментарним шляхом, та харчові отруєння і методи їх профілактики, невідкладної допомоги. Розглянуто значення харчових додатків, смакових речовин, алкоголю та вплив їх на здоров’я людини.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Томишин-Лелекач М.М., Гаврилко П.П.
Організація роботи барів: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України; Ужгород. комерц. технікум.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 296 с.: іл.
Навчальний посібник складено у відповідності до програми курсу “Організація барної справи” спеціальності “Технологія харчування”. Посібник характеризує основні типи підприємств харчування, подає загальні вимоги до приміщень барів, посуду, обслуговування відвідувачів та технології приготування напоїв і різноманітних страв. Для студентів учбових закладів I-II рівня акредитації.  Ціна: 70.00 грн
Жабляк М.
Грай, сопілко, грай!: Самовчитель гри на сопілці. .- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 64 с: іл.
Навчальний посібник гри на сопілці, підготовлений на основі багаторічного досвіду праці з учнями, подає відомості про виникнення сопілки та удосконалення її талановитими майстрами, характеризує технічні та мистецько-художні можливості інструменту, вчить прийомам гри на ньому. Описи і пояснення супроводжуються цікавими нотними прикладами та ілюстраціями. Для учнів, вчителів та вихователів загальноосвітніх шкіл, музичних керівників дитячих дошкільних закладів, батьків.  немає в наявності
Різак В.М., Різак І.М.
Фізика низьких температур: Спецпрактикум .- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 144 с: іл.
  немає в наявності
Томишин-Лелекач М.М., Канчі В.В.
Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування: Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки; Ужгород. комерц. технікум.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 196 с.
Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування різних типів і потужностей, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів.  немає в наявності
Бедь В.В., Малишев А.О.
Основи наукової організації праці студентів академії: Навчально-методичний посібник / Закарпатський інститут ім. Авґустина Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. - 108 с.
У посібнику аналізуються основні вимоги до самостійної праці студентів юридичного факультету в умовах вищої школи та підвищення її ефективності. Зосереджено увагу на висвітлення найбільш важливих форм і методів роботи над документами та рекомендованою літературою для глибокого засвоєння програмового матеріалу. Висвітлені і питання методів роботи по вихованню студентів.Посібник рекомендовано студентам, аспірантам та молодим викладачам академії, всім, хто цікавиться питаннями наукової організації праці.  немає в наявності

Розробка сайту: Victor Papp