Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Факсимільні видання   (8 найм.)

Бродій, Андрей.
Шпекуланты : комедія на 1 дію [Текст] / А. Бродій ; Изглядовательный центер карпатістикы ; післямова В. Падяка ; серію веде В. Падяк. – Факс. вид. за : Бродій А. И. Спекулянты : комедія въ одномъ дѣйствіи. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1932. – Ужгород : Выдавательство Валерія Падяка, 2019. – 72 с. – (Русинське факсіміле. Книга четверта). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання знайомить із зразком літературної творчості Андрея Бродія (1895–1946) – одного з найвпливовіших політичних діячів 20-40-х років ХХ століття, керівника політичної партії «Автономний земледільський союз» та прем’єр-міністра першого автономного уряду Підкарпатської Русі (1938). Життя політика та письменника трагічно урвалося з початком анексії краю радянським режимом – його, як і десятки інших місцевих політичних, церковних та громадських діячів, було засуджено до смертної кари за сфабрикованими звинуваченнями, а на його творчість на довгі десятиліття КДБ наклало табу. Сюжет одноактної комедії «Шпекуланты» (1932, укр.: «Спекулянти») побудований на темі скрутного економічного становища значної частини жителів краю у часи депресії. Він торкається одного з негативних явищ тогочасся – дрібної контрабанди тютюну. П’єса дотепно та яскраво показує буття карпаторусинського села, іронізуючи над вчинками спекулянтів. Втім, заявлена автором проблематика відноситься до розряду вічних тем, а сама п’єса залишається актуальною й нині.  Brodij_Shpekuanty.pdf (424 KB) Ціна: 40.00 грн
Грабарь, Владимир, Луґош Михайло.
Овчарь : драма из селського житя подля сужета Сіона Сілвая на 4 дії [Текст] / В. Грабарь, Михайло Луґош ; післямова В. Падяка. – Факс. вид. за : Овчарь : драма изъ сельской жизни по сюжету Сіона Сильвая въ 4-х дѣйствіях. – Ужгородъ : 1940. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2017. – 112 с. – (Русинське факсіміле. Книга третя). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання представляє п’єсу карпаторусинської драматургії початку 1940-х років. Драма “Овчарь” двох молодих драматургів В. Грабаря та М. Луґоша присвячена вічній темі кохання. Саме з цією п’єсою пов’язане становлення нового Угро-руського театру в Ужгороді.  Лугош Овчарь стаття для сайта-мини 1.04.2017.pdf (666 KB) Ціна: 50.00 грн
Духнович, А.
Добродітель превышає богатство : игра на три дії [Текст] : на честь 210. роковин народженя А. Духновича / Александер Духнович ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Духновичъ, Александеръ. Добродђтель превышаетъ богатство: игра въ трехъ дђйствіяхъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариства “УНІО”, 1923. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 68 с. – (Русинське факсіміле. Книга перша). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
Кизак, Й.
Свадьбов ся начинат и свадьбов ся cкончит : селська игра з музиков у 3-х дїях [Текст] / Йосиф Кизак ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Кизак, Іосиф. Свадьбой начинается и свадьбой кончится. – Книгопечатня “Св. Николая” в Пряшевђ, 1937. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 60 с. – (Русинське факсіміле. Книга друга). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
О.Духнович: З наукової спадщини будителя: З нагоди 200-ліття від дня народження О.Духновича / Ужгород. нац. ун-т; Каф. іст. України; Уклад., передмова, іст. нарис Д.Данилюка.- Факсим. вид.: 1967, 1989.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 104 с.: іл.- (Сер.: «Обличчям до спадщини»).
Історична спадщина найвідомішого подвижника національно-культурного відродження закарпатських русинів XIX ст. Олександра Духновича (1803-1865) – поета, письменника, науковця, журналіста, громадського діяча – і сьогодні, у часи славного ювілею будителя, є малодоступною широкій громадськості краю. Заповнити цю прогалину покликане факсимільне видання, в якому з різних книжкових джерел відібрано історичні розвідки вченого, присвячені минулому рідного краю.  немає в наявності
Ю. Венелін. З наукової спадщини визначного славіста: З нагоди 200-ліття від дня народження Ю.Венеліна / Ужгородський нац. університет; Кафедра історії України; Укладання Д.Д.Данилюка; Передмова В.Гісема, Г.Кеменяша, Д.Данилюка; Істор. нарис Д.Данилюка.- Факсим. вид.: 1834, 1847, 1899, 1905, 1988.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 184 с.: іл.- (Серія «Обличчям до спадщини»).
Праці Юрія Венеліна (1802-1839) – визначного російського вченого (родом із Закарпаття) суттєво вплинули на розвиток слов’янознавства та болгаристики, стали важливим підґрунтям болгарського національного відродження. Видання знайомить читача з окремими працями вченого, а також містить наукові розвідки про його творчий шлях та дослідницький доробок.  немає в наявності
Загальна библіографія Подкарпатя / Зложили Лелекачъ Н., Гарайда И. = Kárpátalja általános bibliográfiája/ Osszeallitották Lelekács Miklós, Harajda János: З додатками: 1. Библіографія подкарпатской руськой литературы; 2. Библіографія подкарпатской руськой исторії литературы = Загальна бібліографія Підкарпаття/ Уклали Лелекач М., Гарайда І.: З додатками: 1. Бібліографія підкарпатської руської літератури; 2. Бібліографія підкарпатської руської історії літератури/ Факс. вид. (на русинській та угорській мовах); Передмова Д.Данилюка (на укр. мові); Післямова В.Падяка (на укр. мові).- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000.- 214 с.- Портр.
Фундаментальна бібліографічна праця Підкарпаття (тепер – Закарпаття), яка є того самого найвищого гатунку, що й праці визначного бібліографа І.Левицького, вийшла з друку у суворому 1944-му році (початок друку – 1943-й рік) і одразу ж по війні з ідеологічних міркувань була віднесена радянською владою до заборонених видань.  немає в наявності
Гаджега В.
Михаил Лучкай: Житєпис и творы / Факсимільне видання/ Післямова Д.Данилюка.- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2000. 126 с.+4 с.- Портрет.
Факсимільне перевидання одноіменної книги (Ужгород, друкарня ОО. Василіян, 1929)  немає в наявності

Розробка сайту: Victor Papp