Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Довідкові видання   (43 найм.)

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна

Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич, І.Г.Горват; Наук. ред. В.І.Падяк; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Вип. ред. Л.О.Ільченко.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 440 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2006 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2006 році відзначатиме громадськість світу та України.
Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  Ціна: 35.00 грн
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки / Упр. культури Закарпат. облдержадмін.; ЗОУНБ; Уклад. Н.Панчук; Від. за вип. Л.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 376 с.: іл.
Довідник містить інформацію та аналітичні матеріали про діяльність бібліотек Закарпаття та України протягом 2000–2005 років. Особливу увагу звернуто на висвітлення ролі бібліотек як загальнодоступних інформаційних та просвітницьких закладів культури, їх внеску в розвиток суспільства доби інформатизації. Вміщено довідковий матеріал про основні напрямки діяльності, інформаційний потенціал та послуги провідних бібліотек системи Міністерства культури і туризму України.
Видання збагачене численними фотографіями, дайджестом про діяльність Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Збірник адресований потенційним користувачам бібліотеки, бібліотечним працівникам, студентам та викладачам факультетів бібліотекознавства та інформаційних ресурсів, культурологам та краєзнавцям, всім, хто цікавиться сучасним станом та проблемами бібліотечної справи.  Ціна: 40.00 грн
Lalič B., Okhotnik V.
Carpathian warrior: Secrets of a master new opening theory 2005. Book One. - Uzhgorod: Publishers Valerija Padyaka, 2005.- 372 с.
The book of GM B.Lalic (Croatia) and IM V.Okhotnik (Ukraine) acquaints readers with new achievements in opening theory. The first volume is devoted to such urgent openings, as Philidor defence and Pirc defence, in which authors point their own original analyses and clarifications of the known estimations.
The book is intended for highly skilled chess-players.
Книга члена олімпійської збірної Хорватії МГ Б.Лаліча та чемпіона України ММ В.Охотника знайомить читачів з новими здобутками у галузі дебютної теорії. Перший том присвячений таким актуальним дебютам, як захист Філідора і Пірца-Уфімцева, в яких автори наводять власні оригінальні аналізи і уточнення відомих оцінок.
Книга розрахована на висококваліфікованих шахістів.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рек. бібліогр. посіб. / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Наук. ред. В.І.Падяк; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Вип. ред. Л.О.Ільченко.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 368 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2005 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2005 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Висіцька Т.
Жіночі постаті в історії Закарпаття: Кн. перша: наука, культура, мистецтво: Біо-бібліогр. довід. / Передм. В.Падяка; Бібліогр. ред. та ред.-упорядник Л.Ільченко; Наук. ред. В.Падяк.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 404 с.: фото.- (Жіночі постаті в історії Закарпаття).
Перша книга, що виходить у серії «Жіночі постаті в історії Закарпаття», знайомить читача із біографіями понад 160-ти краянок, які заявили про себе значними досягненнями у галузі науки, культури і мистецтва. Після біографічних даних розміщено бібліографію праць персоналії. Хронологічно книга охоплює період від 1920-го по 2002 рік.  Ціна: 100.00 грн
Вони визволяли Ужгород, який став для них рідним містом: Інформаційна пам’ятка: До 60-ої річниці визволення України / Ужгородська міська рада ветеранів; Уклад.: І.П.Філь, Г.П.Малиновська; Ред.опрацюв. рукопису В.І.Падяк; Відп. за вип. А.С.Сабінін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 48 с.- Фото.
Книга подає біографії тих з бійців 4-го Українського фронту, які вікопомного 1944 року брали участь у визволенні Ужгорода від німецько-фашистських загарбників, а вже після Перемоги пов’язали свою майбутню долю з містом над Ужем, оселившись у ньому. Матеріал збагачений спогадами ветеранів війни, фотографіями з архівів учасників визволення міста. Книга видається до 60-ої річниці визволення України.  Ціна: 30.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний біо-бібліографічний посібник / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Наук. ред. В.І.Падяк; Вип. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 288 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2004 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2004 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Щербина О.
Енергія для всіх : Технічний довідник / Передмова Г.М.Забарного.- Вид 3-є, без змін.- Ужгород: Видво В. Падяка, 2003.- 192 с.
У зв’язку із загостренням енергетичної і економічної кризи надзвичайно актуальною стала проблема використання так званих “нетрадиційних” місцевих відновних джерел енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, біомаси, а також найбільш потужного і ефективного “альтернативного” джерела енергії – енергозбереження. У популярній формі довідник подає корисні поради, методи та технології практичного застосування відновних джерел енергії, захисту довкілля, енегозбереження у побуті, промисловості, будівництві, лісовому, водному, житлово-комунальному, сільському, курортно-рекреаційному господарствах. Видання розраховане на широке коло читачів, може бути використане для учнів і студентів навчальних закладів, інженерно-технічних працівників як посібник.  немає в наявності
Федака С.
Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Каф. історії України.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 140 с.
Розглянуто розвиток літописання на українських землях від ХІ до зламу ХVІІІ-ХІХ ст. Окрім того, охарактеризовано літописи сусідніх земель (великоруські, білорусько-литовські, молдавські), що містять відомості з історії України. Усього вміщено дані приблизно про двісті джерел.  немає в наявності
Дудаш А.В.
Азбука ветеринарної медицини: Довідник .- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2002.- 232 с.
У довіднику в популярній формі подаються короткі відомості з основних питань ветеринарної медицини та загального тваринництва, висвітлюються питання ветеринарно-санітарної експертизи продукції й організації ветеринарної справи в Україні. Для індивідуальних власників тварин, фермерів, фахівців ветмедицини, викладачів і студентів ветеринарних навчальних закладів.  Ціна: 70.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекомендаційний бібілографічний посібник / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич ; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Випуск. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 220 с.
  немає в наявності
Мітряєва С.І.
Національно-культурні товариства Закарпатської області. National cultural associations of Transcarpathian region / Національний інститут стратегічних досліджень. Закарпатський філіал.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 164 с.: іл.- Сер. «Регіональний розвиток», Вип. 7.
Формування громадянського суспільства на засадах демократії передбачає використання досвіду поліетнічного середовища як важливого фактору побудови держави. Одним із таким регіонів в Україні є Закарпатська область. Двомовне видання містить грунтовні інформації та статистичні дані про стан та рівень культурно-громадського життя в краї; у ньому широко представлені національно-культурні товариства Закарпатської області. Для працівників сфери державного управління, органів самоврядування, керівників національних і міжнародних громадських організацій, представників дипломатичних місій в Україні, аналітиків, експертів, політологів, науковців та викладачів вищих навчальних закладів.  немає в наявності
Поп И.
Энциклопедия Подкарпатской Руси Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США / Ред. рус. текста М.Шабак; Ред. англ. текста К.А.Шабак; Ред. чеш., слов., польск., болг. текстов Д.Поп; Ред. изд-ва и укр. текста к.ф.н. В.Падяк.- Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2001.- 431 с.; ил.
Энциклопедия дает сведения об истории и культуре Подкарпатской Руси (ныне официальное название: Закарпатская область Украины), ее известных государственных, политических и культурных деятелях, а также важнейших исторических событиях.  немає в наявності
Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік. Náš česko-rusínský kalendář na rok 2002 / Укладач В.Падяк; Ужгородське товариство чеської культури Я.-А.Коменського; Клуб Т.Ґ.Масарика в Ужгороді; Дослідницький центр Видавництва В.Падяка. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 120 с.- іл.
  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2002 рік: Рекомендаційний бібілографічний посібник / Укладачі: Т.І.Васильєва, Г.К.Ковальчук; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 108 с.
  немає в наявності
Календар знаменних та пам’ятних дат на 2002 рік / Закарпатська обласна наукова бібліотека; Укладачі: Г.Бобонич, І.Горват, М.Дзямко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 20 с.
  немає в наявності
Календар знаменних та пам’ятних дат на 2001 рік / Закарпатська обласна наукова бібліотека; Укладач: М.Дзямко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000.- 12 с.
  немає в наявності
Щербина О.
Енергія для всіх: Технічний довідник / Передмова Г.М.Забарного.- Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000.- 192 с.
У зв’язку із загостренням енергетичної і економічної кризи надзвичайно актуальною стала проблема використання так званих “нетрадиційних” місцевих відновних джерел енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, біомаси, а також найбільш потужного і ефективного “альтернативного” джерела енергії – енергозбереження. У популярній формі довідник подає корисні поради, методи та технології практичного застосування відновних джерел енергії, захисту довкілля, енегозбереження у побуті, промисловості, будівництві, лісовому, водному, житлово-комунальному, сільському, курортно-рекреаційному господарствах. Видання розраховане на широке коло читачів, може бути використане для учнів і студентів навчальних закладів, інженерно-технічних працівників як посібник.  немає в наявності
Наш чесько-русинський календар’ 2001. Naš česko-rusinsky kalendař’ 2001 / Укладач В.Падяк; Ужгородське товариство чеської культури Я.-А.Коменського; Клуб Т.Ґ.Масарика в Ужгороді;- Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000.- 108 с.- іл.
  немає в наявності
Бібліотечне Закарпаття: Cторінки історії та сучасності: До 55-річчя Закарпатської обласної універсальної наукової / Укладач Н.М.Панчук.-Ужгород: Вид-во Падяка; Патент, 2000.-208 с.
Довідник містить історичні та довідкові матеріали про діяльність бібліотек Закарпаття до сьогодення. Крім відомостей про бібліотечні установи області, видання збагачене великою кількістю фотографій, персоналіями осіб, які багато зробили для розвитку бібліотечної справи в області, залишили помітний слід у вдячній пам’яті широкого читацького загалу. Для бібліотечних працівників, діячів культури, освіти, студентів бібліотечних факультетів, читацької громадськості краю та всіх, хто цікавиться історією та сучасним станом бібліотекознавства на Закарпатті.  немає в наявності

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp