Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Наукові видання   (56 найм.)

Сторінка 3/3 Попередня   Наступна

Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: Можливості для України: Аналітичні оцінки / Нац. ін-т стратегічних досліджень (Закарпат. філіал); Фонд ім.Фрідріха Еберта; Ред. колегія: В.І.Андрійко, О.С.Власюк, С.І.Мітряєва (голов. ред.).- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 136 с.: фото.
Збірник містить матеріали міжнародного “круглого столу” з теми “Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України”, проведеного 30-31 жовтня 2003 року Закарпатським філіалом Національного інституту стратегічних досліджень та Фондом ім. Фрідріха Еберта. У засіданні взяли участь експерти та науковці академічних інституцій, аналітичних центрів України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, представники дипломатичних місій, керівники Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатської обласної Ради. Обговорювалися проблеми та перспективи відносин Вишеградської четвірки з Україною, стратегії України по відношенню до країн Вишеградської групи на білатеральному та багатосторонньому рівнях, політики ЄС щодо України у цьому контексті, “історичного примирення” між країнами-сусідами як необхідної передумови євроінтеграції.  немає в наявності
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 8 / М-во освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Редкол.: І.О.Мандрик (голова редкол.), Д.Д.Данилюк (заст. голови оргкомітету конф.), С.О.Ганус, В.І.Фенич (редактори вісн.) та ін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 188 с.: іл.
  немає в наявності
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / М-во освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.-Вид 2-е, без змін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?: Матеріали міжнар. “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 7-9 листопада 2002 р.) / Нац. ін-тут стратег. досліджень, Закарпат. філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові; Фонд “Європейський Дім”; Голов. ред. О.С.Власюк; Наук. ред. С.І.Мітряєва.-Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 180 с.- Фото.
У виданні представлено доповіді, виступи та коментарі учасників міжнародного «круглого столу» експертів з питань безпосереднього сусідства України з Європейським Союзом, що відбувся 7-9 листопада 2002 року в Ужгороді. Обговорювалися проблеми соціально-економічного розвитку та прикордонної співпраці України в контексті розширення Євросоюзу, зміни в статусі західного кордону України, а також кордонів сусідніх країн. Видання розраховане на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи  Ціна: 12.00 грн
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. Вип. 7 Вип. 7 / [Редкол.: Мандрик І.О. (голов. ред), Олашин М.В. (відп. ред.)].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 208 с.: іл.
  немає в наявності
Федака С.Д.
Землі і міста княжої України-Русі: Нарис історичної географії / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 136 с.
У монографії історично-географічного змісту розглянуто територіальну структуру княжої України-Русі, прослідковано особливості окремих земель, уділів, волостей. Дається характеристика переважної більшості давньоруських міст на території сучасної України та на прилеглих українських етнічних землях.  немає в наявності
Науковий вісник ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 6: З нагоди 70-річчя відомого українського вченого-археолога, професора Ужгородського національного ун-ту Едуарда Альбертовича Балагурі / [Редкол.: Мандрик І. О., (голов. ред.), Олашин М.В. (відп. ред.) та ін.].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 184 с., іл. – Рез. рос., англ., нім. мовами.
  немає в наявності
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Угорщина на шляху до Шенгену: виклики для України: Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 1-3 листоп. 2001р.) / Національний інститут стратегічних досліджень, Закарпатський філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Бюро зі співробітництва в Україні, Білорусі та Молдові; Голов. ред. С.І.Мітряєва.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 196 с.: іл.
У збірнику представлені доповіді та виступи учасників міжнародного “круглого столу” експертів, що відбувся у м. Ужгороді 1-3 листопада 2001 року. Головна мета конференції – аналіз можливих наслідків введення візового режиму для двосторонніх відносин, досвіду обох країн на шляху до європейської інтеграції. Збірник розрахований на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи.  немає в наявності
Кляп М.І.
Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939). - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 152 с.; іл.- Рез.: англ., слов. мовами.
У монографії, що хронологічно охоплює період 20-30-х років ХХ століття, простежується науково-педагогічна та громадсько-культурна діяльність визначного педагога, автора багатьох шкільних підручників, організатора освіти на Закарпатті, згодом президента Карпатської України А.Волошина (1874-1945). В полі зору дослідника науково-педагогічні погляди вченого, життєві фактори, що вплинули на формування його особистості. Для вчителів-практиків, викладачів і студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, істориків, педагогів та всіх, хто цікавиться проблемами історії педагогіки Закарпаття.  немає в наявності
Вовканич І.І.
Чехословаччина в 1945-1948 роках: Нарис iсторiї перехiдного перiоду / МО і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000.- 352 с.: іл.
Утворення в середині ХХ ст. на уламках старої Європи кількох держав-сателітів Радянського Союзу та геополітичні зміни, викликані цими процесами, знаменували початок нової епохи – комуністичної диктатури та «совєтизації» суспільної думки в цих країнах. Та чи були ці процеси безальтернативними? Досвід Чехословаччини дає відповідь на це запитання. Автор, на підставі нових архівних матеріалів, всебічно висвітлює причини політичних, соціально-економічних, державно-конституційних і етнополітичних суспільних змін у Чехословацькій Республіці, що призвели до поразки чехословацької демократії та встановлення тоталітаризму в 1945-1948 роках. Для викладачів вузів, істориків, дипломатів, політологів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  Ціна: 300.00 грн
Останній примірник !!!
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія.- Вип. 5: До 55-річчя заснування Ужгородського державного університету та історичногофакультету / [Редкол.: І.Ф.Король, д.і.н. (голов. ред.) та ін.].-.- Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000.-214 с.; іл.- Рез. англ., нім. мовами.
  немає в наявності
Федака С.Д.
Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) .- Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000.- Рез. англ. та рос. мовою.
Монографія присвячена маловивченій добі вітчизняної історії – ХII-му ст., впродовж якого імперія Рюриковичів зазнала кардинальної еволюції від унітарної держави через федерацію і конфедерацію до сукупності кількох окремих суверенних держав. Досліджувані події вписано в широкий міжнародний контекст. Для всіх, хто цікавиться історією України і Східної Європи.  немає в наявності
Україна та Словаччина напередодні введення візового режиму: Двосторонні відносини та прикордонне співробітництво: Матеріали міжнародної наукової конференції, Ужгород, 31 травня – 1 червня 2000 року (Фонд Фрідріха Еберта. - Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2000.- 172 с.
В збірнику представлені виступи та доповіді учасників міжнародної наукової конференції, що відбулася у м. Ужгороді 31 травня –1 червня 2000 року, яка є частиною міжнародного проекту «Україна-Словаччина: проблеми трансформації та перспективи співробітництва», здійснюваного Асоціацією зовнішньої політики Словаччини, Українським центром досліджень проблем міжнародної безпеки та Закарпатським філіалом НІСД за підтримки Фонду Фрідріха Еберта. Збірник розрахований на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи.  Ціна: 160.00 грн
Останній примірник !!!
Стратегія національної консолідації в Україні: Пошук моделей міжнаціональної інтеграції: Матеріали «круглого столу» експертів «Формування стратегії національної консолідації в Україні: пошук моделей міжнаціональної інтеграції», Ужгород, 18 березня 2000 року/ [Редкол.: О.Г.Свистунов (голов. ред.) та ін.].- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2000.- 96 с..
«Круглий стіл» експертів на тему: «Формування стратегії національної консолідації в Україні: пошук моделей міжетнічної інтеграції» – перший практичний крок в реалізації рішень Міжнаціонального Форуму України, установчий з’їзд якого відбувся в м.Києві 5-6 лютого 2000 року. В збірнику представлені матеріали ведучих спеціалістів з питань міжнаціональних відносин: політиків, експертів, аналітиків, науковців академічних установ та незалежних аналітичних центрів України. Представлені матеріали відображають особисту точку зору експертів. Збережено авторський текст. Книга розрахована на науковців та аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників національно-культурних товариств, всіх тих, хто цікавиться непростими проблемами міжнаціональних відносин в контексті збереження соціального миру в перехідному суспільстві.  немає в наявності
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 4: Доповіді 53-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжДУ, присвяченої 75-ій річниці з дня народження професора, доктора історичних наук Я.І.Штернберга (1924-1992); відбулась 16-19 лютого 1999 року / [Редкол.: І.Ф.Король, д.і.н. (голов. ред.) та ін.] .- Ужгород: Видавництво В. Падяка, 1999.- 196 c.- Рез. англ., нім. мовами.
  немає в наявності

Сторінка 3/3 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp