Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Русинськомовні видання   (47 найм.)

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна

Духнович, Александер = Alexander Duchnovics.
«Моя ліра и кимвал» : поезія, проза, драматурґія = «Az én lírám és cintányérom» : költészet, próza, dramaturgia / А. Духнович = A. Duchnovics ; вшорив, тексты транслітеровав В. Падяк = szerkesztés, ruszin szövegek transzliterálása : V. Pagyak ; вступ. ст. В. Падяка = bevezető cikk : V. Pagyak. – Будапешт = Budapest, 2023. – 264 с.
  Ціна: 150.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленького, Н. Куш­ко ; сюжет. комент. до іл. В. Падяка. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2023. – 120 с. : іл. + карти.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів – історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фак­тами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колис­кою свого існування на Землі божественної краси Кар­пати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випро­бувань долі, подекуди жорстоких та трагіч­них, але й сьогодні зберігає вір­ність заповітам пращурів.  Ціна: 100.00 грн
Театер Александра Духновіча у перекладах Ярослава Сысака / тексты вшорили: Валерій Падяк, Михал Павліч ; языковый редактор Зденка Цітрякова. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2022. – 480 с. : іл.
Театер Александра Духновіча у Пряшові (курто: ТАД) історикы означують як културный феномен сучасной Словакії. Візітков русиньского ренесанса на сценї ТАДу стали півдруга сто пєс світовой драматурґії у русиньскім перекладї. Єдным из майплодных перекладачів, котрый актівно наповнёвав репертоар Театру А. Духновіча творами із многых літератур, быв і обстає до днесь Ярослав Сысак. Цілой ёго жытя є поязане із театром як актера, режісера-постановника, драматурґа, діректора ТАДу, аж наконець – перекладача. Книжне выданя репрезентує важну часть перекладацького наслїдства Я. Сысака – дванадцять драматічных творів із словацькой, чеськой, україньской, польской, французьской, російской и другых літератур, а тыж языковы адаптації войводинорусиньскых драматічных творів.  Ціна: 200.00 грн
Фенцик, Євґеній.
Творы / Є. Фенцик ; тексты вшорили : В. Падяк, М. Павліч ; спередслово, додаткы, текстовы позначкы і языкова управа (транслітерація) В. Падяка. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2021. – 400 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Євґеній Фенцик (1844–1903) – священик, поет, прозаік, драматік, публіціста. Закладатель і незмінный редактор ізвістного ужгородьского часописа «Листокъ» (1885–1903). Іскрава і плодна особность добы будительства. Ёго творы, незаслужено забыты, лем днесь ся вертають ид русиньскому читателю. Книга ёго выбратых творів вміщає в собі лем три майважны літературны творы (із веце як двасто); суть то повісті «Нищіє духом» и «Учитель-Неборак», а тыж драма «Покореніє Ужгорода». = Євгеній Фенцик (1844–1903) – священник, поет, прозаїк, драматург, публіцист на Закарпатті. Засновник і незмінний редактор відомого ужгородского часопису «Листокъ» (1885–1903). Яскрава і плідна особистість доби будительства. Його твори (незаслужено забуті) лиш зараз повертаються до русинского читача. Книга його вибраних творів вміщає в собі лише три найважливіші літературні твори (із більше як двісті); це повісті «Нищіє духом» и «Учитель-Неборак», а також драма «Покореніє Ужгорода».  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Teaтep Александра Духновіча: 30 років : выбор із репертоара [Текст] / тексты вторили : Валерій Падяк, Міхал Павліч ; передм. В. Падяка. – Пряшів : Выдавательство Пряшівской універзіты, 2020. – 400 с. – Текст русин. мовою.
Театер Александра Духновіча у Пряшові (курто ТАД) – перша (по падї тоталіты) професіонална театрална інштітуція у карпатьскых Русинів. За тридцять років вірного служіня свому народу драматічный колектів заграв десяткы пєс, а сам театер став візітков русиньской ренесанції, але тыж – културным феноменом сучасной Словакії. Выданя репрезентує театер мало з іншакого боку. Книжка зознамлює чітателя (і то по першый раз!) із репертоаром минулых років. Світова класіка у русиньскых перекладах, зробленых режісерами і літераторами самого театра, аж доднесь обстала у рукописах. Тіражована у книжнїй подобі, вна стає явным наслїдством народа і є отворенов про каждого, хто має інтерес до русиньской културы. У выданю є представленых девять пєс од В. Шекспіра, Ф. Достоєвского, А. Чехова, Ф. Кафкы, М. Кукучіна, але тыж од сучасных драматіків Д. Папаргая, В. Турка і К. Горака.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Кралицькый, Анатолій.
Князь Лаборець : выбрані творы [Текст] / вшорителі : В. Падяк, М. Павліч. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2020. – Текст русин. мовою.
Увазі читаючой публікы ся вручає книга творів о. Анатолія Кралицького (1835–1894) – унікатной особности русинськой літературы добы будительства. Василіанськый монах, овін провказав себе тыж як талантованый писатель-романтик и публиціста, товмач и історик Чина св. Василія Великого. Лишив по собі поверьх 400 творів. Выданя репрезентує творы писателя націонално-патріотичного прямованя и выходит в память 185-ой рочниці од дня, коли він прийшов на сесь світ.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Лукач, Иван.
Неоцінимий дар [Текст] / Иван Лукач. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2020. – 120 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Літописець мальовничого русинського села Руські Комарівці, що на Ужгородщині (Закарпатська область), Іван Лукач продовжує дослідження, розпочате у попередній книжці «Руські Комарівці: Село над Солотвинкою» (Ужгород, 2014). Цього разу він фокусує увагу на фольклорних та етнографічних родзинках свого села. Книжка збагачена роздумами автора та його поезіями, світлинами села та його жителів.  немає в наявності
Кралицький, Анатолій.
Творы / А. Кралицький ; вшорителі : В. Падяк, М. Павліч. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2019. – 440 с. : іл. – Текст русин., рос. мовами.
Анатолій Кралицький (1835–1894) – письменник, публіцист, історик, етнограф, монах греко-католицького Чину св. Василія Великого, ігумен Мукачівського монастиря. У його творчому доробку – більше 400 творів. Своєю безмірною енергією творця, талантом письменника-романтика він піднявся до рівня визначних представників карпаторусинської літератури доби будительства. Книга вибраних творів на сьогоднішній день є найповнішим зібранням його творчого спадку – головно, художньої прози та перекладів, мемуарів, публіцистики й етнографічних досліджень. Анатолій Кралицькый (1835–1894) – писатель, публиціста, історик, етноґраф, монах ґреко-католицького Чина св. Василія Великого, игумен Мукачевського монастыря. Лишив по собі поверьх 400 творів. Своёв безмірнов енерґіёв творця, талантом писателя-романтика, усиловностёв літописця ся здвиг до ліпших достойників карпаторусинськой літературы добы будительства. Книга выбратых творів на днесь є майповнішым зобраням ёго творчого наслідства – главно, умелецькой прозы, але тыж перекладів, мемоарів, публицістикы и етноґрафічных изглядовань.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Падяк, В. = Paďak, V.
Історія карпаторусинського націоналного театра и драматурґії = Dejiny karpatorusínskeho národného divadla a dramaturgie : vysokoškolská učebnica = высокошколськый учебник [Текст] / Валерій Падяк = Valerij Paďak. – Пряшів = Prešov : Выдавательство Пряшівського універзітета= Vydavateľstvo PU v Prešove, 2018. – 344 c. – Текст русин. мовою.
Высокошколськый учебник вінує ся проблемам історії карпаторусинського націоналного театра и драматурґії. В окремых розділах иде за етапы еволуції драматичной творчости – од дохристіанськых обрядів («лопатка») и христіанськых форм (бетлегем) через так называный «школськый театер» у XVIII столітю и до формованя національной драматурґії у середині ХІХ столітя и закладин націоналного театра у період меживойня, аж по ёго возроженя в сочасности – по півстолітю тоталітаризма.  Ціна: 400.00 грн
Бродій, Андрей.
Шпекуланты : комедія на 1 дію [Текст] / А. Бродій ; Изглядовательный центер карпатістикы ; післямова В. Падяка ; серію веде В. Падяк. – Факс. вид. за : Бродій А. И. Спекулянты : комедія въ одномъ дѣйствіи. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1932. – Ужгород : Выдавательство Валерія Падяка, 2019. – 72 с. – (Русинське факсіміле. Книга четверта). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання знайомить із зразком літературної творчості Андрея Бродія (1895–1946) – одного з найвпливовіших політичних діячів 20-40-х років ХХ століття, керівника політичної партії «Автономний земледільський союз» та прем’єр-міністра першого автономного уряду Підкарпатської Русі (1938). Життя політика та письменника трагічно урвалося з початком анексії краю радянським режимом – його, як і десятки інших місцевих політичних, церковних та громадських діячів, було засуджено до смертної кари за сфабрикованими звинуваченнями, а на його творчість на довгі десятиліття КДБ наклало табу. Сюжет одноактної комедії «Шпекуланты» (1932, укр.: «Спекулянти») побудований на темі скрутного економічного становища значної частини жителів краю у часи депресії. Він торкається одного з негативних явищ тогочасся – дрібної контрабанди тютюну. П’єса дотепно та яскраво показує буття карпаторусинського села, іронізуючи над вчинками спекулянтів. Втім, заявлена автором проблематика відноситься до розряду вічних тем, а сама п’єса залишається актуальною й нині.  Brodij_Shpekuanty.pdf (424 KB) Ціна: 40.00 грн
Грабарь, Владимир, Луґош Михайло.
Овчарь : драма из селського житя подля сужета Сіона Сілвая на 4 дії [Текст] / В. Грабарь, Михайло Луґош ; післямова В. Падяка. – Факс. вид. за : Овчарь : драма изъ сельской жизни по сюжету Сіона Сильвая въ 4-х дѣйствіях. – Ужгородъ : 1940. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2017. – 112 с. – (Русинське факсіміле. Книга третя). – Текст русин. мовою.
Факсимільне видання представляє п’єсу карпаторусинської драматургії початку 1940-х років. Драма “Овчарь” двох молодих драматургів В. Грабаря та М. Луґоша присвячена вічній темі кохання. Саме з цією п’єсою пов’язане становлення нового Угро-руського театру в Ужгороді.  Лугош Овчарь стаття для сайта-мини 1.04.2017.pdf (666 KB) Ціна: 50.00 грн
Русиньскый язык / Najnowsze dzieje języków słowiań­skich ; Uniwersytet Opolski ; Instytut Filologii Polskiej ; redaktor naukowy Paul Robert Magocsi ; autorzy tomu : Ґерґей Бенедек, Юрай Ванько, Александр Дуліченко, Олена Дуць-Файфер, Іґорь Керча, Павло Роберт Маґочій, Анна Плішкова, Юлиян Рамач, Януш Ріґер, Михайло Фейса, Генрик Фонтаньскій, Василь Ябур. – [Тіраж книгы допечатаный из даякыма змінами]. – Opole, 2004 ; [Ужгород, 2007]. – 478 с. + карты.
  Ціна: 60.00 грн
Бібліоґрафія русинськоязычных выдань = A Bibliography of Rusyn-Language Publications : 2005–2014 / составителі : Л. Ільченко, В. Падяк ; спередслово П.-Р. Маґочія ; языкова редакція : В. Падяк ; указовачі : Л. Ільченко.– Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2015. – 112 с. : іл. – Текст карпаторусин. мовою, передмова паралельно русин. та англ. мовами.
Унікальний бібліографічний покажчик фіксує видання карпаторусинською мовою за останнє десятиліття. Як і покажчик-попередник (“Бібліоґрафія русинськоязычных выдань: 1989–2004”, що побачила світ у 2007 р.), він свідчить про результати русинськомовного книговидавничого процесу та розповсядження періодичної преси в усіх державах, де проживають карпатські русини. Представлені у покажчику книжкові видання систематизовані за галузями знань: наукові та науково-популярні видання, граматики та підручники, словники, художня література, фольклор і етнографія, мистецтво, церковна література та факсимільні видання. Окремий розділ фіксує періодичні видання. Розлогий довідковий апарат (чотири покажчики) полегшує користування бібліографічним виданням.  Ціна: 50.00 грн
Духнович, А.
Добродітель превышає богатство : игра на три дії [Текст] : на честь 210. роковин народженя А. Духновича / Александер Духнович ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Духновичъ, Александеръ. Добродђтель превышаетъ богатство: игра въ трехъ дђйствіяхъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного товариства “УНІО”, 1923. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 68 с. – (Русинське факсіміле. Книга перша). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
Кизак, Й.
Свадьбов ся начинат и свадьбов ся cкончит : селська игра з музиков у 3-х дїях [Текст] / Йосиф Кизак ; післямова В. Падяка ; Дослідный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Факс. вид. за : Кизак, Іосиф. Свадьбой начинается и свадьбой кончится. – Книгопечатня “Св. Николая” в Пряшевђ, 1937. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 60 с. – (Русинське факсіміле. Книга друга). – Текст русин. мовою.
Cерія «Русинське факсіміле» представит книжкы, котрі мали серенчу тримати в руках діды и прадіды нашого читателя. Іде за выданя середины 19. – першой половкы 20. столітя. Про пережі поколіня русинів были то хосенні книжкы, бо давали світло світа, были добров школов выховы и освіты, научали поважати родне слово. А русинськый писемный язык декларовав свої природні безграничні можности…  Ціна: 40.00 грн
Бесерминї, В.
Зоз писню поведзене : писнї / Владимир Бесерминї ; послеслово В. Кочиша. – Ужгород : Выда¬вательство В. Падяка, 2013. – 96 с. : іл. – Текст воєводинору¬син. мовою.
Владимир Бесерміні відомий воєводинорусинський поет сучасної доби.  Ціна: 50.00 грн
Печора, Н.
Русинськый язык : 1.-3. цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты [Текст] / Надія Печора ; Дослїдный центер карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка ; научный редактор В. Падяк ; ілустрації: Л. Буксар. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл.
  Ціна: 60.00 грн
Шарич, С.
Авар лярмач : писнї / Секуле Шарич ; вибор, преклад и послеслово : В. Бесерминї; спередслово : В. Падяк. – Ужгород : Вида-вательство В. Падяка, 2012. – 40 с. – Текст воєводинору¬син., титул паралельно русин. і воєводинорусин.
Відомий русинський поет та перекладач В. Бесер¬мині з Воєводини (Сербія) знайомить читача з поезією сучасного серб¬ського представника літератури постмодерну Секуле Шарича.  Ціна: 50.00 грн
Падяк, В.
Літературный кошичок : Читанка : 2.-3. Цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы народной освіты Валерій Падяк ; Дослїдный центер карпаті¬стикы при Выдавательстві В.Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2012. – 112 с. : іл. – Текст русин. мовою.
Підручник вміщує твори класичної та сучасної карпаторусинської літератури, зокрема О. Духновича, О. Павловича, А. Кралицького, М. Підгірянки, В. Сочки-Боржавина, М. Мальцовської, а також твори В. Молнара, Славка Слободана, О. Кудзея, Т. Керчі, М. Чухрана, В. Танчинця, І. Ситара та інших.  Ціна: 60.00 грн
Кешеля, Д.
Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць світа! : Роман из народного жытя 1990-х годів [Текст] / Дмитро Кешеля ; Дослідный центер карпатистикы ; мов. ред., передм. та післямова В. Падяка ; худож. Я. Дуленко ; упорядкув. М. Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – 256 с. : іл. – Русин. мовою.
У свій час читацька аудиторія в Закарпатській області та за її межами із захватом сприйняла появу роману відомого в Україні прозаїка Дмитра Кешелі «Жіванський світ» (1997 р.). Продовжуючи тему, автор написав чимало інших оповідань-глав, у яких діють ті ж самі герої. Окремі з цих творів були опубліковані на сторінках періодичної преси. Зібрані воєдино, вони суттєво збагачують роман, що виходить під новою назвою – «Пацаловська республіка».  Ціна: 80.00 грн

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна

Розробка сайту: Victor Papp